KRNOV | Místo devíti bude jen sedm mateřských škol zřizovaných městem. Počet budov, tříd ani dětí se nezmění. Dojde pouze ke sloučení čtyř škol do dvou. Mateřská škola na náměstí Míru se spojí s Mateřskou školou Svatováclavská, ředitelovat této sloučené škole bude ředitelka MŠ náměstí Míru. Její kolegyně, ředitelka mateřské školy v Hlubčické ulici, bude zase kromě své školy řídit i mateřskou školu v Mikulášské ulici.  

Foto: ilustrační Pixabay

Sloučení škol je vyvrcholením téměř ročních problémů v MŠ Svatováclavská a v MŠ Mikulášská. Neshody mezi ředitelkami a jejich podřízenými vedly k rozvratu vztahů na pracovišti do takové míry, že nespokojeni byli i rodiče dětí. „Problémy v obou zařízeních jsme registrovali od ledna letošního roku a intenzivně se řešily od června. Animozita se dostala do takové fáze, že ředitelky a zaměstnanci nebyli schopni mezi sebou jednat. Proběhly desítky různých jednání, stovky e-mailů, odbor školství, školská komise i vedení města jsme byli zahlceni každodenními telefonáty. Ve snaze zklidnit situaci jsme s oběma stranami jednali, byla provedena série kontrol, včetně kontrol České školní inspekce a Státního úřadu inspekce práce, proběhla školení zaměstnanců i koučink, ale k cíli to nevedlo,“ uvedl radní Kamil Trávníček.

Jelikož se jedná o malé školy, obě s dvěma třídami a padesáti dětmi, rozhodlo se vedení města pro řešení v podobě jejich sloučení s jinou školou. Kromě zklidnění situace si od tohoto kroku slibuje efektivnější řízení, nastavení optimální organizační struktury a zlepšení podmínek pro vzdělávání. „V souvislosti s novým počtem tříd se ředitelkám sníží počet hodin přímé pedagogické činnosti z původních 20 hodin týdně na 15 hodin týdně a na výkon ředitelské funkce tak budou mít větší kapacitu. Další nespornou výhodou je větší zastupitelnost v mimořádných situacích, například v případě nemocenské nebo oprav, a to díky možnosti využít pracovníky i budovy v rámci jednoho subjektu,“ upřesnila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlína Říhová. Sloučení škol schválili zastupitelé na svém zasedání 30. listopadu.

Krnov má v současnosti devět mateřských škol, do kterých v letošním školním roce dochází 784 dětí. Ve městě již funguje jedna sloučená mateřská škola, a to Slunečnice, která 1. 1. 2005 spojila dvoutřídní školy v ulicích Albrechtické a Bruntálské.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.