ČR| Od 1. července 2018 nabyla účinnosti změna zákona o občanských průkazech, která umožní vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách. Občané si tak můžou zažádat o občanský průkaz nebo cestovní pas do 24 hodin v pracovních dnech a do 5 pracovních dnů. V souvislosti se změnou zákona otevřelo Ministerstvo vnitra nové pracoviště, kde bude možné si doklady vyrobené do 24 hodin v pracovních dnech vyzvednout.

Foto: Plakát

Občan může žádost o vydání dokladů ve zkrácených lhůtách podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Převzít doklady vydané v pracovních dnech do 24 hodin bude občan moci pouze na Ministerstvu vnitra v Praze – Na Pankráci 72, které za tímto účelem vzniklo a jehož úřední hodiny naleznete zde. Správní poplatky zde bude možné hradit v hotovosti či platební kartou.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR