MSK | Kraj bude stejně jako v předchozích letech přispívat i na studie, které menším obcím navrhnou nejvhodnější způsob nakládání se srážkovými a odpadními vodami. Moravskoslezský kraj obcím rozdělí celkem 15 milionů korun.

Foto: MSK

„Menší obce z našeho regionu mohou získat finance na vodohospodářskou infrastrukturu. Kraj nabízí dotace na výstavbu a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody. Od kraje mohou na tyto stavby získat až pět milionů korun,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš a vysvětlila, že na krajskou dotaci dosáhnou obce do 2 tisíc obyvatel, popřípadě do 5 tisíc obyvatel v případě, že projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem do 500 obyvatel.

Moravskoslezský kraj nabízí obcím také příspěvek na studie řešící nakládání s vodami. „Až 400 tisíc korun kraj přispěje obcím na studie, které posoudí, jestli je pro obec vhodná výstavba centrální čistírny odpadních vod nebo několika menších lokálních. Studie také mohou navrhnout, jak vyřešit nakládání se srážkovými vodami, nebo zda je určitá konkrétní lokalita vhodnější spíš k zasakování. Téma sucha je stále aktuálnější, a tak je na místě obce podpořit, aby s vodami nakládaly co nejsmysluplněji a co nejšetrněji vůči životnímu prostředí,“ řekla krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Krajský úřad bude žádosti o tyto dotace přijímat od 29. 11.  do 7. 1. příštího roku. Podrobné informace o vyhlášených dotačních programech jsou k dispozici na webových stránkách kraje.

Zdroj: MSK