MSK | Obce a města si mohou půjčit i na zaplacení vlastního podílu na velkých investičních projektech financovaných z evropských peněz, národních a komunitárních zdrojů.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Především pro malé obce v našem kraji je velmi složité ve svých rozpočtech vyčlenit prostředky na kofinancování velkých investičních projektů, o které by chtěly žádat evropské fondy. Tím, že jim poskytneme zvýhodněné úvěry na pokrytí vlastního podílu, se snažíme zvýšit konkurenceschopnost obcí a měst Moravskoslezského kraje v rámci celé České republiky a přivést tak do regionu více evropských prostředků,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Obce a města Moravskoslezského kraje si mohou výhodně půjčit až 35 milionů korun. Půjčku mohou vrátit během 15 let.

„Peníze mohou využít třeba na zasíťování pozemků, bytovou výstavbu, startovací byty, revitalizaci brownfields s využitím pro podnikatelskou činnost nebo občanskou vybavenost, aktivity týkající se tzv. energetických služeb se zárukou a nově na kofinancování projektů z fondů EU a národních dotačních programů,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Výzva programu JESSICA III navazuje na úspěšný program JESSICA II, v jehož rámci byly obcím na jejich rozvojové projekty schváleny úvěry za 187 milionů korun. Nejvíce projektů bylo na výstavbu bytových domů nebo zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů.

Zdroj: MSK

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.