KRNOV | Příští týden se konají volby do Evropského parlamentu. V Česku budou volební místnosti otevřeny v pátek 7. června od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 8. června od 8.00 do 14.00 hodin. Jména 21 poslanců, kteří budou příštích pět let zastupovat Česko v zákonodárném orgánu Evropské unie, budou známa v neděli 9. června pozdě večer, až bude odvoleno ve všech členských zemích.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

„Hlasovací lístky, včetně oznámení o době a místě konání voleb, najdou všichni voliči ve svých poštovních schránkách nejpozději 4. června. V případě, že je někdo neobdrží, může ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o náhradní,“ uvedl vedoucí odboru organizačního Igor Kozelek.

Ve dny voleb se voliči v Krnově dostaví podle trvalého bydliště do jednoho ze sedmadvaceti voličských okrsků. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, nebo cestovním, diplomatickým či služebním pasem anebo cestovním průkazem. Právo volit mají lidé, kteří dosáhnou věku alespoň 18 let ke druhému dni voleb a jsou občané Česka nebo občané jiných členských států EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v Česku, a to nejméně 45 dnů před volbami. Pokud si volič vyřídil voličský průkaz (více informací), může na jeho základě hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území ČR.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, například v místě svého bydliště. Volební komisi lze z tohoto důvodu kontaktovat ve dny voleb telefonicky, telefonní čísla okrsků jsou uvedena v oznámení o době a místě konání voleb, které dostávají občané do schránek společně s hlasovacím lístkem. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

O hladký průběh evropských voleb v Krnově se budou starat téměř tři stovky lidí – členů volebních komisí, zapisovatelek, informatiků a koordinačních pracovníků.

Zdroj: MěÚ Krnov