ČR | V pátek 8. a v sobotu 9. října se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Roznos hlasovacích lístků bude ukončen 5. října. V této souvislosti by si občané měli zkontrolovat, zda mají dostatečně označenou poštovní schránku. 

Foto: STA Bruntálsko

Ze zkušeností z předchozích voleb vyplývá, že velké množství neoznačených schránek se nachází zejména v bytových domech, dalším problémem jsou zcela nevhodné provizorní schránky u některých rodinných domů, kde k  tomuto účelu slouží například okapové roury nebo plastové patníky.

Voliči, kteří nemají dostupnou nebo dostatečně označenou poštovní schránku, takže jim nebudou moci být předány hlasovací lístky, o ně mohou požádat okrskovou volební komisi ve volební místnosti.

Zdroj: MěÚ Krnov