ČR | Občané, kteří budou mít zřízen přístup do Portálu dopravy nebo Portálu občana a budou zde mít připojenou svou datovou schránku, mohou podat žádost o výměnu řidičského průkazu elektronicky.

Foto: Ministerstvo dopravy

Žádost se podává v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku), a dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (správní poplatek 200 Kč). Pro všechny uvedené životní situace je možno si také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 700 Kč).

Využitím datové schránky je splněn jeden z legislativních požadavků na jasné ztotožnění osoby, která žádost podává. Díky datové schránce je však možné nejen ušetřit si cestu na úřad, ale také na poštu. Zřízení datové schránky je navíc bezplatné a lze o ni zažádat online.

Portál dopravy, na nějž je možno se dostat proklikem z Portálu občana, zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Žadatel bude mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chce vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie a digitalizovaný podpis získaný z vybraných registrů státu.

Před závazným podáním žádosti je nutno potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že aktuální podoba žadatele odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, bude nutno osobně navštívit příslušný úřad, kde žadatele v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím datové schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.

Nový řidičský průkaz bude možno si vyzvednout nejpozději do 20 dnů od podání žádosti (to se samozřejmě netýká žádosti o vydání ve lhůtě do 5 pracovních dnů). Na Portálu občana je však možné nastavit si notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, obdrží žadatel notifikaci o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu. Nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci. Při převzetí nového průkazu musí každý žadatel odevzdat neplatný doklad. Při vyzvednutí průkazu se také hradí správní poplatky.

Pokud se jedná o ztrátu či odcizení řidičského průkazu, prostřednictvím datové schránky je také možno získat potvrzení o oznámení ztráty/odcizení, které řidiči slouží jako náhradní doklad. Zákon stanoví povinnost mít toto potvrzení při řízení motorového vozidla u sebe – dané potvrzení je možné předložit i v elektronické podobě, pro vyhnutí se problémům plynoucím například z vybitého mobilního telefonu nebo notebooku je však rozhodně vhodnější potvrzení vytisknout, aby bylo možno jej na výzvu Policie ČR, obecní policie apod. předložit ke kontrole.

V případě dotazů či problémů s Portálem dopravy je možno se obrátit na e-mail podpora@portaldopravy.cz, popř. na tel. 222 266 758, Portál občana je možno v případě dotazů či problémů kontaktovat na e-mailu portalobcana@mvcr.cz.

Zdroj: Ministerstvo dopravy