KRNOV | Malé veřejné prostranství, které se nachází v průchodu mezi prodejnou Hruška a restaurací na Sídlišti Pod Cvilínem, vypadá po nedávných úpravách lépe. Byla odstraněna tvárnicová zídka a borovice, jejíž stáří a dendrologická kvalita ohrožovala bezpečnost staveb i osob, a v prostoru nově roste šest javorů červených, pod nimiž byly založeny záhony trvalek.

Foto: MěÚ Krnov

„Došlo také na opravu konstrukcí, podhledů a elektroinstalace budovy Opavská 51, kde se v městském nebytovém prostoru nachází restaurace. Zbývá už jen mlatovou pochozí plochu orámovat dvojřádkem z žulových kostek a nainstalovat zpět původní umělecké dílo,“ uvedl Pavel Hanzel z odboru investic a správy majetku. Náklady na úpravu prostranství a opravu budovy přesáhnou 700 tisíc korun. Další úpravy budou následovat pravděpodobně na jaře příštího roku. Nad restaurační zahrádkou, která se přemístí do přední části podél chodníku, bude řešena markýza a jiné prvky.

Jde o poslední ze tří menších, dříve nevzhledných, veřejných prostranství, která v letošním roce prošla revitalizací. Jako první byla za 320 tisíc korun provedena úprava prostoru u asijského bistra na Zámeckém náměstí, která spočívala v založení spojovacího chodníku, vybudování nových záhonů s travinami, šalvějí, levandulí a hortenziemi, ve vytvoření chodníčků k bistru z lomového kamene, vyčištění dlažby a v instalaci tří květináčů s výsadbou slivoní. O třicet tisíc korun více, 350 tisíc korun, stály úpravy parkoviště u křižovatky ulic Opavská a 9. května. Zahrnovaly jak výsadbu javorů a záhonů trvalek, tak instalaci lavičky.

Zdroj: MěÚ Krnov