KRNOV | V srpnu roku 1912 zahájila provoz nemocnice v Krnově, která je dnes součástí Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov. 

Foto: S laskavým svolením Petra Jolleta (vnuka Ing. Franze Jolleta).

S nápadem na vybudování nemocnice přišel v roce 1904 tehdejší starosta Krnova Johann Kienel. Přiměl ho k tomu fakt, že původní nemocnice s kapacitou 20 lůžek nedostačovala potřebám obyvatelstva. V květnu 1907 byl schválen konečný projekt podoby nemocnice, ale stavět se začalo až v roce 1909. 

Výběr lokality

Vedení města Krnova to nemělo lehké, jelikož čelilo velkému tlaku hoteliérů a majitelů restaurací, aby nemocnice byla vybudována na Opavské ulici, tedy dál od nádraží a příchozí, včetně návštěv, museli před návštěvou nemocnice navštívit jejich zařízení, či v něm dokonce přespat. Vedení města, včetně komise odborníků, která lokalitu vybrala, tlak ustálo. Stávající parcelu městu daroval kníže Johann II. z Lichtensteinu. 

Nejdražší stavba

Původní rozpočet počítal se stavbou za necelých 300 tisíc korun. Za projektovou dokumentaci a řízení stavby zodpovídal vrchní stavební rada Ing. Franz Jollet. Stavba nemocnice nakonec trvala tři roky a rozpočet přesáhl 1,3 milionu tehdejších korun. Nejdražší stavba v majetku města byla zkolaudována na začátku srpna 1912 a až do roku 1918 měla nemocnice v názvu jméno knížete Johanna II. z Lichtensteina, jako výraz vděku za darovaný pozemek. 

První zdravotníci a benefity

V roce 1912 měla nová nemocnice 125 lůžek. Ředitelem nemocnice byl Dr. Brossmann, se kterým v nemocnici pracovali další dva lékaři. O pacienty se staralo celkem 20 řádových sester. Od srpna do konce roku 1912 bylo v nemocnici hospitalizováno 701 pacientů. Za několik měsíců provedli lékaři na 384 operací na 327 pacientech (zemřelo 7 pacientů). Průměrná doba léčení dosahovala 21 dní. 

Největším lákadlem v roce 1912 byly u lékařů finance. Základní roční plat lékařů se pohyboval mezi 2,4 – 2,8 tisíci korunami. 

Tehdejší sestry měly nárok na 4 týdny dovolené, bezplatnou stravu (o postních dnech bezmasou), 0,5 l piva denně. Na noční směně měly sestry nárok na čtvrt litru kávy II. platební třídy s houskou. Navíc měly sestry nárok na bezplatnou nemocniční péči, pokud onemocněly během služby.

Historie na dosah

Před koncem II. světové války byla nemocnice kompletně evakuována. Po válce tak zůstaly v objektu jen prázdné pokoje, budova byla navíc zdevastována dělostřeleckou palbou. S vybavením nemocnice po válce významně pomohla Městská nemocnice v Ostravě, která zapůjčila prostředky k umožnění chirurgické činnosti, a UNRRA (Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu).

Přestože v současnosti nemocnice patří mezi špičkově vybavená zdravotnická zařízení, i dnes mají pacienti historii na dosah. Stačí se podívat na provedení zábradlí u schodiště hlavní budovy či v nemocniční vile. Historicky cenné jsou štuky na fasádě, za zmínku stojí i komín u kotelny, který byl postaven v roce 1911 a jehož koruna dosahovala výšky 35 metrů. Přestože byl komín následně snížen, ornamentální vyzdívka je uměleckým dílem. 

První název nemocnice: ,,Fürst Johann II. von und zu Liechtenstein – Krankenhaus der Stadt Jägerndorf (mit Őffentlichkeitsrecht)“, což přeloženo do češtiny zní ,,Knížete Johanna II. z a k Liechtensteinu – nemocnice města Krnova (veřejnoprávní)“.

Zdroj: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

Foto: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

Foto: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov – Petr Jollet před nemocnicí na jejímž vzniku se podílel jeho dědeček.

top