BRUNTÁL| Nemocnice AGEL Podhorská i v letošním roce pokračuje v rozšíření digitalizace služeb, což ocení také pacienti při návštěvách lékařů. Poslední novinkou je on-line objednávání pacientů do odborných ambulancí.

Foto: Nemocnice AGEL Podhorská

„Jednodušší postup objednání a kratší čekací doba na vyšetření v odborné ambulanci nemocnice bylo cílem zavedení nového objednacího systému pomocí propojených on-line kalendářů,“ říká Ing. Pavel Kameník, předseda představenstva Nemocnice AGEL Podhorská a dále upřesňuje: „V rámci digitalizace již probíhá mezi nemocnicí a jinými poskytovateli v regionu sdílení výsledků laboratorních vyšetření, či obrazové dokumentace, tedy RTG nebo CT snímků.“

Sdílené elektronické kalendáře umožňují praktickým lékařům a specialistům v regionu přístup k volným termínům v jednotlivých ambulancích, a tím rychlejší objednání pacienta k vyšetření. Praktický či odborný lékař soukromé praxe může navázat spolupráci s nemocnicí, a tím si zajistit přístup do on-line kalendářů ambulancí a ulehčit práci sobě i svým pacientům.

„Dříve se pacient musel ke kontrole v odborné ambulanci objednat telefonicky či osobně v ordinačních hodinách dané ambulance, díky novému systému se tak vyhne těmto zdlouhavým procesům,“ popisuje výhody modernizace služeb Ing. Pavel Kameník. „Cílem on-line objednacího systému je zkrácení čekací doby, zjednodušení postupů a v neposlední řadě co nejmenší byrokratické zatížení pacienta. V současné době může do on-line kalendáře objednat kontrolu pacienta v odborné ambulanci pouze lékař, do budoucna je ovšem v plánu zavést objednací systém, do kterého se budou moci přihlásit sami pacienti,“ dodává předseda představenstva Nemocnice AGEL Podhorská.

Digitalizace probíhá v rámci projektu „AGEL PARTNER“. Program nabízí úsporu času spojeného s administrativou, vykazováním pro pojišťovny, umožňuje online přehled o pacientech a jejich laboratorních výsledcích a benefit výše uvedeného jednoduchého objednávání na různá vyšetření a zjednodušení komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče.

Zdroj: Nemocnice AGEL Podhorská