BRUNTÁLSKO, RÝMAŘOVSKO | Laboratoře, které jsou součástí Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice AGEL Podhorská pravidelně modernizují přístrojové vybavení. Poslední změny byly spojené s instalací 5 nových biochemických a imunochemických analyzátorů. V blízké době dojde k výměně linek pro močovou analýzu.

Foto: Nemocnice AGEL Podhorská

„Instalací nových analyzátorů na pracovišti v Bruntále a Rýmařově došlo k zjednodušení pohybu vzorků, kdy nové přístroje jsou spojeny v lince a z jedné zkumavky jsou automaticky prováděny jak analýzy biochemické, tak imunochemické, aniž by se zkumavky musely manuálně mezi přístroji přenášet. To umožňuje zrychlení analýzy a dává nám také možnost rozšířit portfolio vyšetřovaných parametrů,“ vysvětluje přínos moderní techniky primář Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice AGEL Podhorská RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D.

Oddělení Klinické biochemie a hematologie (OKBH) Nemocnice AGEL Podhorská vyšetří denně přibližně 800 vzorků. Pro svou kvalitu si špičkové pracoviště akreditované dle ČSN EN ISO 15189 dokázalo pravidelně obhájit udělené certifikáty, a to již od roku 2010. Laboratoře provádí vyšetření nejen pro lůžková oddělení a ambulance Nemocnice AGEL Podhorská, ale také pro praktické lékaře a specialisty z Rýmařovska, Bruntálska, Vrbenska a Horního Benešova. „Zavedená spolupráce se soukromými ordinacemi na Bruntálsku je dobře nastavená a fungující. Velkou předností našich laboratoří je rychlost, s jakou dokážeme klientovi předat výsledky. U velké většiny testů se tento čas pohybuje do 60 minut od přijetí vzorku do laboratoře“ dodává primář Soušek. „Tím zaručujeme, že výsledky vyšetření jsou opravdu správné a nejsou zatíženy chybami spojenými s dlouhým transportem vzorků do vzdálených laboratoří.“ Služby OKBH hojně využívají také veterinární kliniky a ordinace z blízkého okolí.

Lidé stále ještě moc neví o tom, že si mohou nechat provést laboratorní vyšetření i bez návštěvy svého lékaře. Ti, kteří tuto možnost vyzkoušeli si nejčastěji nechávají vyšetřit hladinu vitamínu D, cholesterol a další parametry lipidového metabolismu, testy hodnotící funkce jater, ledvin či srdce, nebo například markery zánětu. Běžně také pro veřejnost provádíme zjištění krevní skupiny, výjimkou nejsou ovšem ani vyšetření tumormarkerů, HIV a žloutenek. Zde je třeba uvést, že vyšetření, které neindikuje lékař si pacienti hradí sami. „Pokud by měl kdokoliv zájem o tyto služby, stačí si zajít do laboratoře a domluvit se přímo zde. Výsledky jsou k vyzvednutí v laboratoři vždy tentýž den.“ uzavírá primář.

Zdroj: Nemocnice AGEL Podhorská