BRUNTÁL | Město Bruntál ocenilo nejúspěšnější žáky, studenty a školní týmy základních a středních škol ve školním roce 2022/2023.

Foto: MěÚ Bruntál

Za skvělé výsledky a reprezentaci jim ve čtvrtek 16. listopadu při slavnostním setkání v Kině Centrum osobně poděkovali starosta Martin Henč a místostarosta Radek Zatloukal. Starosta Martin Henč při své řeči ocenil, že žáci a studenti dobře reprezentují své školy a také město Bruntál. Připomněl rovněž důležitou roli učitelů, kteří děti připravují.

Oceněni byli jednotlivci a týmy. Žáky a studenty nominovali jejich učitelé. Kandidáti museli splňovat některé ze stanovených kritérií.  Navrženi mohli být v případě, že dosáhli mimořádných výsledků okresního, krajského případně vyššího významu v mimoškolních aktivitách, nebo se zasloužili o společensky prospěšný nebo hrdinský čin, jako je například záchrana života nebo majetku. Anebo úspěšně reprezentovali školu na soutěžích a přehlídkách nejméně regionálního charakteru. Šanci měli i ti, jenž se aktivně podíleli na dobrovolnické činnosti zaměřené na zdravotně nebo společensky znevýhodněné občany.

 

Rada města Bruntálu rozhodla o ocenění šesti jednotlivců a čtyř týmů.

Kategorie nesportovní, jednotlivec

 

Filip Bálint (Základní škola Bruntál, Jesenická 10) byl oceněn za dosažení mimořádných výsledků okresního, krajského a vyššího významu v mimoškolních aktivitách, za vzornou reprezentaci školy v naukových i sportovních soutěžích, za 10. místo v ČR v národní soutěži Mladý včelař.

 

Zuzana Cikánková (Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace) byla oceněna za výborné studijní výsledky, oceněná je „úspěšnou řešitelkou“ okresního kola matematické olympiády a je aktivní členka Školní žákovské rady (parlament) při ZŠBROK.

 

Anežka Vrbová (Všeobecné sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) byla oceněna za účast na Olympiádě v českém jazyce – celostátní kolo, 11. místo; za účast v Dějepisné olympiádě – Krajské kolo, 17. místo; za účast na Pražská mezinárodní konferenci slovenských a českých středoškoláků, 2. místo; za účast na Literární soutěži Příbram Hanuše Jelínka, celostátní kolo, 2. místo; za účast na akci Den s překladem latina, celostátní kolo, 1. místo.

 

Kategorie nesportovní, tým

 

Trojice žáků: Jan Zlámal, Martina Hynštová, Eliška Husárová (Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace) byla oceněna za vynikající umístění v celostátní soutěži YPEF (přírodovědná soutěž se zaměřením na myslivectví a ochranu přírody) – Střední lesnická škola Hranice na Moravě.

 

Školní žákovský parlament: Václav Stáňa, Vojtěch Urbanek, Hermína Hurajtová, Jakub Mazánek, Terezie  Anna Grolichová, Lukáš Miloslav Klimša, Patrik Čonka, Sofie Šnáblová, Jakub Chlubný, Elen  Kocmanová, Radek Navrátil, Sabina Škultyová, Bastian Žíla, Robert Žourek, Marek Buťák, Josef Ambrož, Lukáš Konůpka, Sofie Tichovská, Lucie Waleczková, Nicolas Šiška, Martina Ďurišová, Dominika Kovaříková, Ksenija Alexejevna Avvakumova, Marek Holeček, Aneta Holečková, Eliška Kalašová (Základní škola Bruntál, Školní 2) byl oceněn za účast v charitativních akcích pořádaných plošně v celé ČR, za pravidelné zapojování se do sbírek Světluška, Život dětem, Dobré srdce. Tým byl oceněn také za pravidelnou organizaci akcí pro děti z mateřských škol, zahradní slavnost, bleší trh, vánoční sbírku a za spolupráci se záchranou stanicí, která se zaměřuje na pomoc starým, nemocným a opuštěným psům v Žerotíně – projekt „zastavme utrpení“;

 

Ekotým: Tereza Tesařová, Tereza Hejbalová, Klára Vokálová, Alžběta Blažková, Veronika Pomykalová, Kamila Charvátková, Anežka Lipowská, Jan Kopáček, Kateřina Kaduková, Karolína Kulinová, Terezie Horváthová, Nikola Kerhartová, Vendula Tesařová, Jana Němcová, Thaisa Otipková (Všeobecné sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) byl oceněn za úspěšné zapojení do celé řady soutěží. Recyklohraní – 5. místo v rámci Moravskoslezského kraje, osvětová kampaň na recyklaci PET lahví; 2. a 3. místo tým vybojoval v celostátní kampani pěšky do školy. Členové ekotýmu se stali úspěšnými řešiteli krajského kola Ekologické olympiády v kategorii středních škol – 6. místo v rámci Moravskoslezského kraje, v krajském kole obdobné soutěže „Zlatý list“ získali 2. místo. Tým je také aktivním organizátorem sběrových akcí.

 

Kategorie sportovní, jednotlivec 

 

Martin Valášek (Základní škola Bruntál, Jesenická 10) je výborným žákem s všestranným nadáním. Dosahuje výborných výsledků v naukových předmětech i výchovách. Účastní se řady sportovních soutěží s vynikajícím výsledky. V soutěží Pohár rozhlasu získal 1. místo v kraji v hodu kriketovým míčkem;

 

Zuzana Nábělková(Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace) byla oceněna za reprezentaci v gymnastice na mezinárodních soutěžích – 1. místo ENEA CUP – Rhytmis Gymnastics Tournament, Poznaň; XXII. PECS Cup Hungary – International Tournament; 8TH Tournament Of The Dukes Of Savoy.

 

Jan Palupčík (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) dosahuje dlouhodobě mimořádných výsledků na celostátní úrovni ve sportovní střelbě. Výsledky: Mistrovství české republiky v Plzni – 2. místo, kategorie sportovní pistole, dorost; Mistrovství české republiky v Plzni – 2. místo, kategorie vzduchová pistole, starší dorost; finále v kontrolním závodě reprezentace (KZR) – 8. místo, vzduchová pistole, kategorie dorost, junioři, muži. Je členem dorosteneckého reprezentačního družstva ČR Českého střeleckého svazu.

Kategorie sportovní, tým:

Atletické družstvo mladších žáků: Jakub Potácel, Vít Kocián, Matěj Neoral, Matyáš Žák, Štěpán Tomeček, Dominik Kuspiš, Martin Valášek, Vít Župka (Základní škola Bruntál, Jesenická 10) bylo oceněno za účast v atletické soutěži Pohár rozhlasu, krajské finále, kde družstvo získalo 3. místo v konkurenci specializovaných atletických škol.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál