BRUNTÁL | Město Bruntál ocenilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva vynikající žáky zdejších základních i středních škol. Slavnost se konala ve středu 16. listopadu v Kině Centrum. Odměny za sovu píli, studijní a sportovní výsledky nebo mimořádné aktivity si odnesli jednotlivci i školní týmy.

Foto: MěÚ Bruntál

„Tahle slavnost je důkazem, že naše školy mají talentované žáky, což mě nesmírně těší. A já těmto talentovaným žákům přeji, ať svůj talent rozvíjí dál. Skvěle reprezentují Bruntál, což je pro nás důležité. Všem velmi děkuji a děkuji také rodičům, učitelům a také vedením škol, bez jejichž přičinění by tito žáci zde dnes nestáli,“ konstatoval starosta města Bruntálu Martin Henč.

Spolu s ním se akce zúčastnili místostarostové Petr Rys a Radek Zatloukal. „Akce se nám líbí od samého začátku své existence. Myslím si, že to je jedna z tradic, které fakt stojí za to udržet. Pro děti je to naprosto neobvyklý zážitek,“ uvedla ředitelka ZŠ Bruntál, Jesenická 10 Marcela Žáková.

Oceněni byli:

Alena Severová (ZŠ Bruntál, Cihelní 6) reprezentovala Moravskoslezský kraj na Olympiádě dětí a mládeže v basketbalu, byla v nadregionálním výběru v basketbalu Moravskoslezského kraje, ve výběru třiceti nejlepších hráček republiky (ročník 2008), získala 2. místo na Energy streetbal Olomouc 2022.

Jakub Fries, Jan Lukeš, Daniel Mušuka, Adam Simko (ZŠ Bruntál, Cihelní 6) ve školním roce 2021/2022 reprezentovali školu i město v soutěži T-PROFI – talent pro firmy. V okresním kole se umístili na 1. místě, v krajském kole v Ostravě se umístili taktéž na 1. místě, v celostátním kolem v Praze se umístili na 5. místě z jedenácti kolektivů.

Natálie Bystrická (ZŠ Bruntál, Jesenická 10) je úspěšnou absolventkou sedmiletého studia ZUŠ v oborech hra na elektrické klávesy, výtvarné tvorbě a nyní studuje hru na klavír. Účastnila se řady školních soutěží, olympiád a přehlídek v angličtině, češtině, matematice, biologii, dějepise. Je aktivní v práci ve škole i přímo ve třídě. Pod vedením učitelky Heleny Daňkové se opakovaně účastní charitativních akcí.

Kateřina Divišová (ZŠ Bruntál, Okružní 38) má skvělé studijní výsledky a pravidelně se zapojuje do olympiád a má skvělé sportovní výsledky v taneční skupině Stonožka.

Šimon Kameník (ZŠ Bruntál, Okružní 38) je častým účastníkem soutěží a olympiád a také úspěšným řešitelem okresních matematické olympiády, vyniká také příkladným přístupem k plnění školních povinností.

Ondřej Schwarz (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál) byl oceněn za badatelskou činnost. Zpracoval osud posledního ředitele bruntálského semináře P. Karla Schrammela, kterého nacisté zavraždili v koncentračním táboře Buchnwald v roce 1945. Jeho práce byla duhou nejlepší na pražské mezinárodní konferenci slovenských a českých středoškoláků, která se konala vloni na podzim.

Adam Horký a Štěpán Šatura (ZŠ Bruntál, Okružní 38), Štěpán Konečný (ZŠ Bruntál, Jesenická 10) při rybaření nalezli podezřelý předmět. Přivolali policii, která potvrdila, že šlo o plně funkční dělostřelecký granát ze 2. světové války.

Eliška Dolanská, Miroslav Fojtášek, Sára Fojtášková, Lucie Kadlčíková, Andrea Kalužová, Viktorie Kociánová, Filip Kodeda, Tomáš Kurdaševič, Sofie Machová, Anita Mecová, Tereza Oltyánová, Natálie Řehulková, Sára Stuchlíková, Veronika Šípková, Anna Zámoravcová (ZŠ Bruntál, Jesenická 10) jsou stálými členy školního čtenářského klubu, který se může pochlubit mimořádnými výsledky okresního a krajského významu. Pod vedením učitelky Miroslavy Henčové ocenění dosahují dlouhodobě nejlepších republikových úspěchů.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

top