KRNOV | Slavnostní otevření rekonstruované budovy Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se uskutečnilo ve středu 29. listopadu 2017. Bývalá textilní továrna Aloise Larische procházela s přestávkami částečnými úpravami od roku 2004.

Foto: Ministerstvo vnitra České republiky

V letech 2016 a 2017 proběhla poslední část rekonstrukce, při níž byla adaptována všechna podlaží východního křídla původní tovární budovy včetně její středové části. V opravených prostorách byly ve třech podlažích vybudovány moderní archivní depoty s úložnou kapacitou 6 000 běžných metrů určené pro archiválie Zemského archivu v Opavě dočasně deponované v pronajatém objektu. V Krnově tak vzniklo významné archivní pracoviště nadregionálního charakteru a v centru města dnes namísto opuštěné ruiny stojí opravená budova sloužící veřejnosti.

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky