ČR | Ministerstvo vnitra připravuje změnu vyhlášky, která počítá s plošným navýšením odměn pro členy okrskových volebních komisí. Na zvýšení se ministerstvo dohodlo s ministerstvy financí a práce a sociálních věcí.  Změny v odměňování by se měly dotknout už letošních podzimních voleb.

Foto: STA Bruntálsko

Polepšit by si měli všichni členové volebních komisí. „Zvýšení odměn jsme předjednali s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí a dohodli se na konkrétních částkách. V tuto chvíli připravujeme úpravu vyhlášek tak, aby se změny projevily už v podzimních volbách,“ uvedl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna s tím, že návrh novely vyhlášek bude ještě předmětem připomínkového řízení.

Návrh předpokládá zvýšení odměny pro řadové členy volební komise o 500 Kč, tedy na celkových 1800 Kč. Odměna předsedy by nově měla činit 2200 Kč, 2100 Kč pak bude náležet zapisovatelům a místopředsedům komise. Změny by se také měly týkat vícekolových voleb. Pokud se bude konat druhé kolo volby, zvýší se řadovým členům odměna o 700 Kč, ostatním o 1000 Kč.

Přehled navrhovaných změn:

Plošné navýšení odměn

Navýšení odměny při souběhu voleb do zastupitelstva městské části (městského obvodu) a do zastupitelstva územně členěného statutárního města a hlavního města Prahy, a to o 400 Kč pro všechny členy.

Navýšení odměny při soudem nařízeném opakovaném hlasování, a to o 400 Kč pro všechny členy.

Zdroj: Ministerstvo vnitra