KRNOV | První letecké pokusy ptačích mláďat někdy končí mezipřistáním na okenních parapetech nebo i uprostřed trávníku. V této situaci byla minulý týden v Zacpalově ulici nalezena mladá poštolka a v Seifertově ulici rorýs. Jejich nálezci si s nimi nevěděli rady a proto kontaktovali městskou policii.

Foto: ilustrační Pixabay

„V obou případech jsme oslovili Martina Bodešínského z místního střediska ekologické výchovy a ten zajistil, že oba ptáci se vrátili do přírody,“ uvedl velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec.

Protože nastalo období, kdy mladé poštolky opouští své hnízdo a zlepšují si letecké schopnosti, můžeme na zdánlivě opuštěná mláďata narazit častěji. Jak se v případě jejich nálezu zachovat, popisuje Martin Bodešínský:

„Mláďata poznáme podle zbytků prachového peří mezi opeřením. V prvních dnech zvládnou uletět pouze několik metrů a často potřebují odpočívat nabrat síly na další pokusy. Často poposedávají na balkonech, větvích nebo trávníku. Takováto mláďata není potřeba odchytávat, pokud jim nehrozí bezprostřední nebezpečí, například nesedí na silnici. Většinou se v jejich okolí brzy objeví rodiče, kteří mládě dokrmují a motivují k dalším leteckým pokusům.“

V případě, že nezraněnému mláděti hrozí nebezpečí v podobě domácích zvířat nebo silniční dopravy, je dobré ho přesunout na klidnější místo v okolí nálezu. Vhodné jsou nižší větve stromů, nebo vyvýšené zídky, kde mládě mohou jeho rodiče nalézt. Manipulaci je třeba omezit na nezbytné minimum a raději použít pevné rukavice – mláďata poštolek mají velmi ostrý zobák a drápy.

„Ptáci nereagují na pach člověka, takže i přesunuté mládě rodiče dále hlídají a dokrmují, pokud jim k tomu dáme šanci. Obdobná situace je i u většiny ostatních ptáků: záchranu a pomoc potřebují pouze jedinci viditelně zranění, nebo mláďata v prachovém peří, nebo ta neopeřená, pokud nevíme, kde mají hnízdo, jinak je nejlepší mláďata do hnízda vrátit. Takže i mládě, které pobíhá nebo poskakuje na zemi, je vhodné nechat v okolí místa nálezu. Zvláště u pěvců platí, že rodiče mláďata krmí ještě dva až tři týdny po opuštění hnízda, když ještě neumí dostatečně létat,“ upřesňuje Martin Bodešínský.

Samostatnou kapitolu tvoří rorýsi. Tito ptáci tráví většinu svého života ve vzduchu, kde i spí a rozmnožují se, usedají pouze v době hnízdění. „Pokud naleznete na zemi plně opeřeného dospělého rorýse, mládě má peří lemované světlou barvou, jedná se o jedince, který neumí sám vzlétnout. Pokud nemá viditelné zranění, pokuste se ho ve volném prostoru vyhodit do vzduchu. Pták, který je jinak v pořádku, tak nabere potřebnou rychlost a výšku a odletí. Když pták nezvládá odletět, je nezbytné buď ho vrátit do hnízda, nebo předat záchranné stanici. Dospělci mláďata mimo hnízdo nekrmí,“ uzavírá Martin Bodešínský.

Zdroj: MěÚ Krnov