OSOBLAHA (FOTO) | V obci Osoblaha působí od roku 2014 pobočka Slezské diakonie Sociální asistence Krnov, Rýmařov. Posláním sociální asistence je podporovat v rámci aktivizační služby rodiny, které se nachází v nepříznivé sociální situaci ohrožující výchovu a vývoj dětí, aby děti mohly vyrůstat se svými rodiči a sourozenci v prostředí svého domova.

Služba je určena pro rodiny s dětmi ve věku do 18-ti let (případně studující do 26-ti let). SAS nabízí podporu rodin v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, podporu při hospodaření a rodinného rozpočtu, podporu bydlení a vedení domácnosti a také podporu při komunikaci s úřady a jinými institucemi. Pracovníci SAS dle zásad služby podporují rodiny k samostatnosti a nezávislosti na službě, ke každé rodině přistupují individuálně, jednají v zájmu rodin v hranicích zákona. Služba je poskytována ve všední dny a má terénní charakter- sociální práce s celou rodinou a osobní rozvoj dětí a vzdělávání v bezpečném prostředí domova.

Kromě zmíněných činností se snaží rodiny zapojovat do volnočasových aktivit v rámci projektu „Nejsme na to sami“, který je finančně podporován Nadací Terezy Maxové dětem a Moravskoslezským krajem. V roce 2017  pro rodiny v rámci zmíněného projektu uspořádali několik tematických akcí a výletů.  Jednalo se o tyto akce:

„V dubnu jsme uspořádali „Velikonoční tvoření“. Příjemný čas strávený s dětmi i rodiči jsme vyplnili povídáním o tradicích velikonočních svátků a vyráběním dekorací, kterými si děti mohly vyzdobit svá obydlí. V červenci jsme uspořádali Poznávací výlet do U6 – Svět techniky Ostrava. Děti zde viděly celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku nejenom na našem území, ale i ve světě. Mimo expozic se v budově nachází kavárna Julese Verna, kinosál, divadelní sál. Shlédli jsme film v projekci 3D „Krásy Afriky“, v malém sále divadla nám studenti fyzikální a chemické fakulty ostravské univerzity předváděli své pokusy, cílem kterých bylo přiblížit dětem i nám dospělým problematiku vědeckých oborů a na praktických příkladech nám ukázat, že technika není žádný strašák, ale záživný obor s budoucností,“ popsala akce a výlety Anna Bebčáková, pracovník Sociálně aktivizační služby v Osoblaze.

„V době školních prázdnin děti z našich rodin tráví většinu času doma, proto jsme v srpnu jeli na rodinný výlet do ZOO Olomouc a uspořádali jsme přespávací akci v Osoblaze. Akce se konala společně s pracovníky a dětmi pobočky Město Albrechtice. Přespávací akce se konala ve školní družině Osoblaha. Ukázali jsme dětem a rodičům, že volný čas se dá trávit v příjemném prostředí přírody s opékáním, návštěvou muzea a také sportovními aktivitami i veselým povídáním o prožitém dni. S dětmi a rodiči jsme navštívili místní muzeum, kde jsme si povídali s panem průvodcem o historii Osoblahy před 2. světovou válkou a po ní,“ řekla dále  Bebčáková.

Navštívili minifarmu „Koně“ s možností projížďky na koních, kterou děti s radostí využily. „Slunečné odpoledne pokračovalo sportováním na trenažérech určených k posilování pohybového ústrojí, míčovými hrami na fotbalovém hřišti, opékáním párků a povídáním o prožitém dni. V měsíci listopadu jsme uspořádali rodinný výlet do Wellness centra v Bruntále, s cílem příjemně strávit čas koupáním v bazénech, tobogánech, vířivkách.  Výlet se vydařil, děti byly spokojené a příjemně unavené,“ pokračovala dále Bebčáková.

„Ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou v Osoblaze jsme uspořádali další akci pro děti a navštívili jsme filmové představení „Já padouch 3“ v krnovském kině Mír, které se dětem velice líbilo.  V období před vánočními svátky jsme uspořádali vánoční besídku spojenou s povídáním o vánocích, tvořením krásných vánočních dekorací, pečením perníčků a jejich zdobením a předáváním vánočních dárků. Předvánoční posezení s dětmi a rodiči bylo velice příjemné a veselé. Vyvrcholením vánoční besídky bylo předávání dárků dětem. Radostný projev dětí byl pro rodiče, ale i nás pracovníky velice emotivní. Všechny dárky pro děti sponzorovala partnerská organizace nadace Naomi Wilke Stift z Německa,“ dodala Bebčáková.

Po celý rok mohly rodiny spolupracující se Sociální asistenci po domluvě se svým asistentem také využít sociální šatník. „V květnu a říjnu jsme pod jménem naší organizace upořádali v  obci Osoblaha „bazárky“ s možností nákupu ošacení, obutí, kuchyňského zboží, hraček a jiného zboží, které pochází ze sbírek,“ sdělila Bebčáková.

„Všichni pracovníci naší služby i rodiny děkují a velice oceňují podporu a spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem v rámci projektu „Nejsme na to sami“, který je součástí komplexního programu pro podporu rodin s dětmi z regionu Krnovska, Albrechticka,  Osoblažska a Rýmařovska. Komplexnost této spolupráce spočívá v provázanosti služby sociální asistence Krnov, Rýmařov a návazných aktivit v rámci projektu „Nejsme na to sami“,“ řekla závěrem Bebčáková.