V sobotu 23. března navštívilo přehrady Slezskou Hartu, Kružberk, Morávku a Šance celkem 5 170 návštěvníků. Současně v Ostravě na správě státního podniku přišlo na vodohospodářský dispečink a do vodohospodářských laboratoří kolem stovky lidí. 

Foto: Povodí Odry

Tradičně je velký zájem o vodní dílo Šance, které letos přivítalo 1 270 osob. Největší zájem byl však o Slezskou Hartu a Kružberk na řece Moravici, které si prohlédlo celkem 3200 osob. Někteří současně navštívili rybné hospodářství Povodí Odry pod hrází Kružberka a zakoupili si čerstvou rybu přímo u sádek. Nejvíce se prodával kružberský pstruh. Po dvou letech, kdy probíhala rekonstrukce, byla opět zpřístupněná také přehrada Morávka.


Vysokou účast jsme očekávali, neboť o každoroční dny otevřených dveří na vodních dílech je vždy velký zájem. Věřím, že i přes čekání na některých místech si všichni den užili. Samozřejmě musím poděkovat obsluze jednotlivých přehrad za skvělé zvládnutí akce. Během celého dne nedošlo k žádným významným problémům také díky ukázněnosti všech návštěvníků, kteří dbali všech pokynů organizátorů. Výrazná pomoc byla ze strany Policie ČR při organizaci dopravy, za kterou děkujeme“, řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.  


Také v Ostravě byl zájem o návštěvu vodohospodářského dispečinku, kde si mohli zájemci utvořit představu, jak funguje celá Vodohospodářská soustava povodí Odry, která řeší oba extrémní hydrologické jevy – povodně a sucho, a prohlédnout si zázemí laboratoří, ve kterých se mimo jiné sleduje, na základě laboratorních rozborů, kvalita vody v nádržích. Zároveň si zájemci mohli vyzvednout 50% slevový kupón na rozbor vody ze studny nebo bazénu.

Pro zajímavost, přes lávku do odběrné věže na VD Šance prošlo skoro 800 návštěvníků. Tam byl přístup limitován prostupností lávky a muselo se chvíli čekat. V injekční chodbě čekal zájemce sestup po 380 schodech do nejnižšího místa a po 420 pak vystup zpět do pravého zavázání hráze.

V letošním roce zůstala veřejnosti nepřístupná nádrž Žermanice z důvodů probíhajících rekonstrukčních a údržbových prací. 

Zdroj: Povodí Odry

Foto: Povodí Odry

Foto: Povodí Odry