KRNOV | V poslední době v Krnově přibývá případů podomního prodeje, přestože ten je v našem městě zakázán. Obyvatelé jsou poučeni a výskyt cizích osob, které jim nabízejí energie či jiné služby, hlásí městské policii. Najdou se ale i tací, kteří jim otevřou dveře. Nejen starší lidé pak i nevědomky uzavřou nevýhodnou smlouvu o dodávkách energií s novým dodavatelem. Jaké nástrahy s sebou podomní prodejci přináší? A jak se jim nejlépe bránit?

Foto: ilustrační – Pixabay

(Ne)zvaná návštěva podomního prodejce

Informovaný a uvědomělý spotřebitel by měl po zazvonění podomního prodejce (nejen energií) jeho návštěvu odmítnout. Měl by jej rovněž případně upozornit, že po­domní prodej je v Krnově zakázán. Vhodné je také, pokud s odkazem na zákaz podomního prodeje přivolá hlídku městské policie, čímž ochrání i obyvatele okolních domů.

Někteří obchodníci se však do příbytků dostanou i lstí. Představí se jako zástupci Energetického regulačního úřadu, distributora či stávajícího dodavatele. Pak za účelem údajné kontroly vylákají roční vyúčtování či smlouvu o dodávkách energií. Z dokumentů získají potřebné údaje pro uzavření nové smlouvy, tedy zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo odběrného místa či informaci o stávajícím dodavateli, kterému za spotřebitele zašlou výpověď.

Dalším trikem je podstrčení smlouvy o dodávkách energií k podpisu, kterou podomní prodejce vydává za neškodné potvrzení o své návštěvě. Smlouva se může vyklubat i z dokumentu, který byl prezentován jako nezávazná nabídka. Není tedy dobré cokoli podom­nímu prodejci podepisovat.

Někteří obchodníci zákaz podomního prodeje obchází tím, že si po telefonu sjednají schůzku, respektive se dopředu telefonicky ohlásí. Jiní se neštítí použít agresivní obchodní praktiky, tedy nejrůznější formy nátlaku, například tvrzení, že změnit dodavatele musí každý v domě. Ovšem někdy stačí na překvapeného zákazníka vychrlit i změť odborných výrazů. Ve své domnělé neznalosti pak zahanbený spotřebitel podepíše vše, co mu „hodný“ prodejce předloží k podpisu, protože přeci podle jeho tvrzení ušetří.

Znát zákon a nebát se ho použít

Občanský zákoník umožňuje odstoupit, až na výjimky, od všech smluv uzavřených mimo obchodní prostory prodejce bez udání důvodu a bez peněžité sankce. Důvodem je okamžik překvapení a nemožnost si nabídku pořádně rozmyslet. Energetický zákon jde ještě dále, když vedle odstoupení upravuje i možnost výpovědi takto uzavřené smlouvy. Od smlouvy o dodávkách energií uzavřené při podom­ním prodeji tak můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Lhůty se dále prodlužují, jestliže jste nebyli s právem na odstoupení či výpověď ze strany prodejce seznámeni, a to o dobu, po kterou jste nebyli o takovém právu poučeni, maximálně však o jeden rok.

Co se týče použití již zmíněných agresivních obchodních praktik ze strany prodejce, tak smlouva podepsaná pod nátlakem by z hlediska práva nebyla vůbec uzavřena. To platí i v případě, že jste byli mylně informováni a domnívali se, že pouze podepisujete nezávazný dokument. Problematické ovšem je dokázat použití nátlaku či lsti.

Nejprve je tedy nutné zaslat dodavateli výpověď či odstoupení a případně jej i upozornit na porušení zákazu podomního prodeje a na užití agresivní praktiky při sjednávání smlouvy včetně pochybností ohledně platnosti smlouvy. Na dodavatele je třeba se obrátit vždy písemně, tedy alespoň e-mailem, nebude-li to možné doporučeným dopisem s dodejkou. Telefonát je ztráta času. Zároveň je vhodné se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na Českou obchodní inspekci.

Podání trestního oznámení a žaloby u soudu

Na podomního prodejce je možné podat i trestní oznámení. Nemusí se uvést konkrétní trestný čin, o který se jedná, důležité je v podání vylíčit všechny skutečnosti, tedy agresivní praktiky, respektive vydávání se za někoho jiného, uvedení v omyl či nátlak, který byl vůči vám učiněn.

Další možností pak je obrátit se na soud. Ovšem zde je třeba upozornit na riziko zaplacení vlastních soudních výloh a případně i nákladů protistrany včetně právního zastoupení, pokud nebude spor úspěšný. Bude-li však mít spotřebitel k ruce stanovisko Energetického regulačního úřadu či České obchodní inspekce znějící v jeho prospěch, mohlo by to u soudu také pomoci.

Zdroj: MěÚ Krnov