KRNOV | Krnov se letos připojí k mezinárodní akci Hodina Země, a to tím, že v sobotu 30. března na jednu hodinu, od 20.30 do 21.30 hodin, zhasne nasvětlení poutního kostela na Cvilíně. Symbolické zhasnutí světel má upozornit na skutečnost, že člověkem způsobené klimatické změny jsou problém, který je třeba aktivně řešit.

Foto: kostelcvilin.cz

Město Krnov si v roce 2017 nechalo zpracovat studii Uhlíková stopa města – Místní příspěvek města ke globální změně klimatu, z níž vyplynulo několik doporučení. Mezi nimi nutnost zaměřit se na využívání energií z obnovitelných zdrojů, vyhledávat úspory ve spotřebě energie, například zateplováním budov, nebo minimalizovat negativní vliv dopravy na životní prostředí systematickým řešením dopravy ve městě.

Zdroj: MěÚ Krnov