HEŘMANOVICE, DRAKOV (FOTO) | Po několika letech se obnovily záchranné práce na historické dřevouhelné Lorenzovy hutě na Drakově.

Foto: Karel Michalus, Spolek Přátelé Vrbenska

V údolí Lapků z Drakova podél řeky Černé Opavy (jedná se o turistickou trasu z místní části Mnichov ve Vrbně pod Pradědem až na Rejvíz), kde každoročně pořádá svou velkolepou lesní slavnost Spolek Přátelé Vrbenska, započaly záchranné práce na historické dřevouhelné Lorenzovy hutě. Stalo se tak v minulém týdnu. Huť tak prochází po mnoho letech rozsáhlejší stavební opravou.

,,Obec Heřmanovice poskytla finance a zajistila první etapu k zabránění sesutí pece. Odborné stavební práce, zpevnění obvodu hutě provádí firma z Brna. Technické podrobnosti a vše ostatní kolem dokumentuje a zabezpečuje místostarosta Heřmanovic Hynek Sekanina,” informoval redakci zpravodajství STA Bruntálsko předseda Spolku Přátelé Vrbenska Karel Michalus.

Ten připomněl, že Lesní slavnost Lapků z Drakova pořádali osmnáct let a snažili se burcovat odborníky a veřejnost k pomoci na záchraně Lorenzovy hutě na Drakově.

,,Na prvním ročníku lapků v roce 2005 bylo vybráno na dobrovolném vstupném něco málo přes čtyři tisíce korun. Moravskoslezský kraj tyto prostředky doplnil částkou asi 30 tisíc korun. Z toho byly provedeny první záchranné práce v roce 2006 – odstraněny vzrostlé nebezpečné stromové nálety na vrcholu pece,” vzpomínal Michalus.

,,V roce 2009 se podařilo zabezpečit stavebním zazděním otvor vstupu do nístěje pece. Pokoušeli jsme se získat podporu u Nadace Landek v Ostravě, nestačilo to. Další snahy nebyly úspěšné. Nakonec letos mě pozvání na kontrolní den na Drakově překvapil a znovu oživil snahu k záchraně této ojedinělé památky na tavbu rud v dřevouhelné huti na Drakově. Pec byla postavena bratry Krischové (asi 1802-1807), nájemci hutě v Železné,” v závěru dodal předseda Spolku Přátelé Vrbenska Karel Michalus.

Foto: STA Bruntálsko – Radek Vráblík

Foto: STA Bruntálsko – Radek Vráblík

Foto: Karel Michalus, Spolek Přátelé Vrbenska

Foto: Karel Michalus, Spolek Přátelé Vrbenska

Foto: Karel Michalus, Spolek Přátelé Vrbenska