ČR | Délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky se pro jarní zkušební období roku 2022 prodlouží. MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma nadcházejících maturit.

Foto: ilustrační Pixabay

Změnou maturitní vyhlášky, se prodlužuje délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, konkrétně:

U didaktického testu z českého jazyka a literatury se prodlužuje délka konání o 10 minut, tj. ze 75 minut na 85 minut.
Didaktický test z cizího jazyka se prodlužuje o 10 minut, ze 100 minut na 110 minut, a to v části ověřující čtení.
U didaktického testu z matematiky se prodlužuje doba konání o 15 minut, a to ze 120 minut na 135 minut.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022.

JZS jaro 2022 Sdělení

JZS jaro 2022 Přílohy 1-7

JZS jaro 2022 Příloha 8

Úpravy průběhu maturitní zkoušky by mohly nastat pouze v případě, kdy pandemická situace znemožní dlouhodobou přítomnost žáků na prezenčním vzdělávání a dojde k vydání opatření obecné povahy podle § 184a školského zákona obdobně, jako tomu bylo v loňském roce. MŠMT se ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na různé scénáře jednotné přijímací zkoušky, maturitních a závěrečných zkoušek pro případ zhoršení epidemické situace přesto připravuje.

Návazně na informaci o průběhu maturitní zkoušky také informujeme, že byla novelizována vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je úprava vybraných tiskopisů vysvědčení o maturitní zkoušce, aby tiskopisy byly v souladu s maturitní vyhláškou a stávající praxí uměleckých oborů vzdělání a konzervatoří.

Zdroj: MŠMT

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.