KRNOVSKO | Na městském úřadě byly odpečetěny kasičky Tříkrálové sbírky a spočítán výtěžek. Na celém Krnovsku měli koledníci k dispozici 110 kasiček, do nichž vybrali 583 440 korun. Z toho v Krnově bylo 40 kasiček a lidé do nich přispěli rekordní částkou 256 643 korun.

Foto: MěÚ Krnov

Sbírka ukázala, že lidé jsou i v této nelehké době velmi štědří. Darovaná částka je o hodně vyšší než vloni, kdy se na Krnovsku vybralo 433 185 korun, z toho v Krnově 140 692 korun.

Většina výtěžku zůstane na Krnovsku a pomůže nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi. Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Zdroj: MěÚ Krnov