OPAVSKO | Po úspěšném dokončení výběrového řízení na zhotovitele byla podepsána smlouva k opravě mostu silnice I/46 v obci Dvorce. Převzetí staveniště proběhlo ve čtvrtek 14. března 2024 s předpokladem úvodních prací prováděných do konce března (kácení stromů, likvidace ostatních dřevin, zasunutí ocelové konstrukce do mostního otvoru atd.).

Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Hlavní fáze oprav začne po vydání pokynu ŘSD závislého na informaci od zhotovitele o dostupnosti potřebných stavebních materiálů. Termín obratem zveřejní a dělníci budou mít dva měsíce na uvedení stavby do provozu. Během veškerých prací řidiči projedou vždy kyvadlově jedním pruhem pro oba směry dopravy (řízeno semafory nebo regulovčíky s vysílačkami).

Předmětem zakázky za cca 4,6 milionu Kč je celková rekonstrukce mostu z roku 1902 vedoucí mezi Moravským Berounem a Opavou přes Rubaniskový potok u odbočení na Rejchartice a Křišťanovice (km 80,791 provozního staničení silnice I/46). V rámci harmonogramu nastane bourání části zídek a římsy, do stávajícího mostního otvoru bude zasunuta flexibilní ocelová konstrukce s přesahem a dojde například k úpravám pod mostem včetně doplnění nových svodidel či zábradlí.

Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Foto: Ředitelství silnic a dálnic