MSK | Svou činnost za uplynulý rok se rozhodli zhodnotit také celníci v Moravskoslezském kraji, díky kterým přibylo do státního rozpočtu v roce 2022 přes 2 a čtvrt miliardy korun, což je nárůst o 14 % oproti roku 2021.

Foto: CÚ pro Moravskoslezský kraj

Jako každoročně tvoří největší podíl z celkové vybrané částky při dovozu zboží příjmy ze cla a dovozního DPH a spotřebních daní, a to více jak miliardu a 280 milionů korun. Další důležitou kompetencí nejen Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, ale celé Celní správy ČR, je správa spotřebních a ekologických daní. Zatímco u ekologických daní dosáhli moravskoslezští celníci příjmů přes 400 milionů korun, u spotřebních daní i přes výběr bezmála 115 milionů korun skončila konečná bilance v záporných číslech. Důvodem je vrácení spotřebních daní z minerálních olejů osobám, které využívají tyto oleje například pro zemědělskou výrobu nebo pro výrobu tepla. Podnikatelům loni takto celní úřad vrátil více než 132 milionů korun.

Významnou částku, téměř 618 milionů korun, na straně příjmů tvořily také poplatky a pokuty, které celní úřad vybírá v rámci tzv. dělené správy. Tato kompetence znamená, že celní úřad vybírá, případně vymáhá, některé poplatky a pokuty uložené jinými správními úřady. V praxi se s tím občané setkají nejčastěji při hrazení pokut uložených Policií ČR, které nebyly zaplaceny na místě, ale osoba si vyžádala zaplacení prostřednictvím poštovní poukázku. Právě správu těchto plateb, kromě jiných, vykonává celní správa.

Nedílnou součástí přímého výkonu moravskoslezských celníků jsou kontrolní úkony jak na silnicích, tak přímo u daňových subjektů. Z výčtu mnohých oprávnění se jedná například o kontroly hazardních a jiných herních zařízení, kontroly práv duševního vlastnictví nebo kontroly značení tabákových výrobků. Především oblast jak legálního, tak i nelegálního hazardu je v našem kraji palčivým tématem.

Při 45 provedených kontrolách na dodržování zákona o hazardních hrách odhalili celníci u 35 subjektů porušení zákona a zajistili při tom celkem 81 kusů herních zařízení. Také při dohledových činnostech v oblasti práv duševního vlastnictví byli celníci důslední a výsledkem bylo zajištěné zboží v hodnotě přesahující 16 mil. korun. Díky těmto úspěchům se tak na český trh nedostanou dětské hračky obsahující nebezpečné látky, padělky mobilních telefonů nebo šperků. Bezmála čtyři stovky provozoven zkontrolovali celníci v rámci dohledu nad značením tabákových výrobků. U 13 subjektů bylo zjištěno porušení zákona a následně zajištěno souhrnně přes 27 000 kusů cigaret neznačených platnou tabákovou nálepkou.

S přímým výkonem pracovníků celního úřadu se mohou často setkat také řidiči na krajských zpoplatněných komunikacích. Zatímco počty porušení v rámci mýtného systému byly, s vybranými pokutami ve výši více jak 2 700 000 Kč, na obdobné hodnotě jako v roce 2021. Při stejném pracovní vytížení naopak klesla čísla vydaných pokut za neuhrazené dálniční známky. Za tento přestupek se s pokutovým blokem v loňském roce z moravskoslezských dálnic vrátilo celkem 381 řidičů, zatímco v předešlém roce přesahovaly jejich počty tisícovku. Doufejme, že za tímto poklesem stojí zodpovědnost řidičů a nikoli strach z případného možného odejmutí registračních značek. Právě tato pravomoc přibyla začátkem roku 2022 kromě policistů také celníkům.

K tomuto úkonu mohou celníci přistoupit v okamžiku, kdy kontrolovaný řidič nebude chtít zaplatit uloženou pokutu za dopravní přestupek na místě a bude u něj hrozit vážné podezření na vyhýbání se placení pokuty i v budoucnu. Odejmutí registrační značky může také nastat v případech jednotlivců, kteří mají na svém kontě nezaplacené pokuty z minulosti. Vždy však platí, že než k zabavení registrační značky dojde, umožní celník řidiči všechny neuhrazené pokuty zaplatit na místě, a to buď v hotovosti nebo bezhotovostně. Jednu z možných platebních metod zvolilo všech 150 řidičů u kterých při běžné kontrole ostravští celníci nezaplacené pokuty zjistili. Ani v jednom z případů se tak nemuselo přistoupit k odebrání registračních značek.

Kontrolní úkony moravskoslezských celníků prováděné na silnicích však neskončily jen u nezaplacených pokut nebo nezakoupené dálniční známky. Při zdánlivě rutinně vyhlížejících kontrolách objevili celníci u 12 řidičů omamné a psychotropní látky, v 10 případech zase zastavila hlídka řidiče, u kterého byla následně zjištěna jízda bez platného řidičského oprávnění. Do českých provozoven se nedostane ani téměř tuna masa na kebab, které bylo z Polska přepravováno v nevyhovujících hygienických podmínkách a při nesprávné teplotě. Aktivní byl také služební pes, který ve vozidle odhalil úkryt 7 kilogramů neznačeného tabáku.

V poslední čtvrtině roku byla činnost především kontrolních hlídek ovlivněna situací se znovuzavedením ochrany vnitřních hranic. Celníci z celého kraje tak na základě usnesení vlády sloužili pod velením Policie ČR na hranicích se Slovenskem v souvislosti s nelegální migrací.

Také celníci na Letišti Leoše Janáčka zaznamenali nárůst v počtu odbavených letadel. Bezmála o více něž tisíc letů, oproti roku 2021, se postarali celníci v Mošnově při své službě na druhém největším letišti v ČR. Majoritní podíl na těchto číslech patří nákladní letecké dopravě. Celníci tak v loňském roce provedli odbavení exportních a importních leteckých zásilek o celkové hmotnosti 15 a půl tuny. Zabezpečili také celní dohled v cestovním styku, a to u více než čtvrt milionu cestujících.

Zdroj: CÚ pro Moravskoslezský kraj

Foto: CÚ pro Moravskoslezský kraj

Foto: CÚ pro Moravskoslezský kraj

Foto: CÚ pro Moravskoslezský kraj

Foto: CÚ pro Moravskoslezský kraj