MSK | Dotaci tak získají například provozovatelé malých prodejen v obci  Dívčí Hrad, Čaková, Hoštálkovy, Dolní Moravice, Rudná pod Pradědem, Žermanice nebo obchodní družstvo TEMPO v Budišovicích na Opavsku. Finanční podporu tak získá 43 projektů a prostřednictvím neinvestičních dotací bylo rozděleno 5,42 milionu korun.

Foto: Pixabay

Zajistit fungující a dostupné služby na venkově je často velký problém. Ale je velmi důležité, aby i tady měli lidé možnost si nakoupit, zajít ke kadeřnici nebo na poštu. „Proto jsme se zapojili do tohoto programu a malým obchůdkům v našem kraji nabídli dotaci. Jsem rád, že provozovatelé mají o tento dotační program takový zájem. Žadatelé mohou finanční prostředky využít na úhradu mzdových nákladů, nákladů na nájem provozovny a skladových prostor, na pořízení drobného neinvestičního majetku, na energie a telekomunikační služby nebo služby spojené s obsluhou bezhotovostních plateb“, uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Upřesnil, že dotace byla i letos určena pro prodejny nabízející převážně potraviny v malých obcích do tisíce obyvatel, nebo obce do tří tisíc obyvatel, jejichž místní části mají do tisíce obyvatel.

V rámci dotačního programu bylo v Moravskoslezském kraji podpořeno 43 projektů, prostřednictvím neinvestičních dotací bylo poskytnuto celkem 5 420 200 korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na vývoj cen energií a pohonných hmot letos program Obchůdek 2021+ posílilo a navýšilo dotaci pro jednotlivé kraje až na 4 miliony korun. Zvýšila se tak i podpora provozu prodejen a provozovatelé mohou obdržet finanční podporu až do 130 tisíc korun. Zbytek 1,42 milionu korun doplatil Moravskoslezský kraj.

Zdroj: MSK