MSK | Žádný jiný kraj v České republice nepodporuje sociální podnikání v takovém rozsahu a s takovou kontinuitou, jako Moravskoslezský kraj. Také letos přispěje sociálním podnikům, aby zvýšil jejich konkurenceschopnost a rozšířil nabídku pracovních míst pro lidi se zdravotním nebo sociálním hendikepem. Z krajského rozpočtu letos půjdou 3 miliony korun na podporu celkem 12 žadatelů.

Foto: MSK

Krajskou dotaci mohou získat podniky sdružené v Klastru sociálních inovací a podniků SINEC nebo evidovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kraj například přispěje na nákup vysokozdvižného vozíku pro chráněné dílny Charity Opava. Kraj dále podpoří i nákup kapslovacího stroje pro výrobu vitamínů, díky kterému bude moci společnost P&A Thrax zaměstnat další znevýhodněné osoby. Dalším podpořeným projektem je například údržba vozidel a rekonstrukce provozu prádelny společnosti PRAPOS.

Zdroj: MSK