KRNOV | V Krnově se od 20. do 24. června uskutečnilo Mezinárodní setkání mládeže, kterého se zúčastnili mladí lidé z Polska, Slovenska, Litvy a Francie a zástupci krnovského městského parlamentu dětí a mládeže. Akce, jejímž organizátorem bylo SVČ Krnov a město Krnov, se konala v rámci programu Evropské unie Erasmus+, z jehož prostředků byla financována.

Foto: MěÚ Krnov

 

„Účastníci, jichž bez dospělého doprovodu bylo 55 včetně krnovských, k nám přijeli z partnerských měst Saint-Égrève, Telšiai, Rajce a Mińsku Mazowieckého. Byl pro ně připraven bohatý program, jehož cílem bylo vzájemné poznávání, překonávání jazykových bariér nebo debatování o aktuálních problémech, jako je ochrana životního prostředí nebo klimatická krize. A samozřejmě jsme mladým lidem ze zahraničí chtěli ukázat krásy našeho města a blízkého okolí,“ uvádí referentka zahraničních vztahů Klára Pátková z odboru rozvoje města.

Zatímco úterý 20. června bylo ve znamení příjezdu, ubytování v domově mládeže Střední školy průmyslové Krnov a slavnostního zahájení spojeného s prezentací jednotlivých měst, o den později čekalo děti především sportovní vyžití. Dopoledne strávily na Cvilíně, kde si prohlédly poutní kostel i rozhlednu a absolvovaly orientační běh. Odpoledne si v zahradě SVČ užily originální pětiboj a zažily atmosféru T-Mobile Olympijského běhu. „Při plánování mezinárodního setkání pro nás bylo velmi důležité sestavit kvalitní program nejen pro mládežníky, ale i pro jejich dospělý doprovod. Proto jsme si ve středu 21. června nemohli nechat ujít prohlídku vyhlášeného místního pivovaru Nachmelená opice a představit tak našim hostům lokálního výrobce českého produktu,“ říká ředitelka SVČ Krnov Veronika Kozlíková.

Následující den se uskutečnil výlet do Jeseníků spojený s prohlídkou Karlovy Studánky a výšlap stezkou kolem Bílé Opavy. Po náročném dni účastníci ještě absolvovali workshop na téma aktuálních problémů týkajících se životního prostředí. V pátek pak děti prozkoumaly Krnov během šifrovací hry, která byla zakončena na radniční věži, po obědě následovala prohlídka synagogy. „Pak nás čekal závěrečný společenský večer s kulturním programem, sobotní dopolední zhodnocení celého týdne a rozloučení. Jsme rádi, že ohlasy byly pozitivní a všichni si společně strávený čas užili. Děti i dospělí pokořili jazykovou bariéru, získali nové zážitky, vznikla nová přátelství. Věříme, že projekt bude mít pokračování v dalších letech, s mladými lidmi se podíváme do našich partnerských měst a stane se z této akce tradice,“ uzavírá Klára Pátková.

top