BRUNTÁL | Prostor pro setkání je přáním mnohých obyvatel města i okolí. Protože cítíme, stejně jako jiní, postupný nárůst anonymity, nezájmu, zapojili jsme se do projektu Nadace VIA, který podporuje právě ty činnosti, se kterými pracuje náš spolek. Setkání je pro nás věc důležitá, zvlášť je-li spojena s přednáškou, besedou, povídáním. A to jsou právě aktivity spolku Edurikon, kterými se snaží oslovit právě občany města.

Foto: Edurikon, z.s.

Díky úspěšně realizovanému projektu “Postavíme Bublinu, komunitní centrum” tento prostor vznikl, a to přímo v Bruntále. Bude otevřen všem, aktuality a program setkávání na facebook.com/edurikon.

„Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme.“

Mediální prezentace a propagace (Edurikon, z.s.)