ČR | Ministerstvo zemědělství za rok od počátku konfliktu poskytlo Ukrajině trvanlivé potraviny v hodnotě téměř 10 milionů korun. Loni, během svého předsednictví, Česká republika také podpořila fungování takzvaných koridorů solidarity. Na ubytování uprchlíků rezort vynaložil 4,4 milionu korun.

Foto: ilustrační Pixabay

„Ve čtvrtek 24. února 2022 se celý svět probudil do nové reality. Ruská invaze zcela změnila náš svět, otřásla našimi jistotami, mnozí se obávali možného nedostatku potravin a dalších problémů. Sami máme neblahou zkušenost z let 1938 a 1968, kdy jsme zůstali osamoceni, proto nejlépe víme, jak je podpora v boji proti zlu důležitá,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem vnitra jsme ze Správy státních hmotných rezerv poskytli potravinovou pomoc. Celkem šlo o více než 120 tun trvanlivých potravin, jako jsou paštiky, těstoviny nebo sušené mléko. Dodávka potravin byla v hodnotě téměř 10 milionů korun.

Česká republika v rámci svého předsednictví v Radě EU podpořila fungování a rozvoj takzvaných koridorů solidarity, kterými se vyváží zemědělské produkty z Ukrajiny přes EU do dalších zemí. Jedná se o alternativní trasy blokované námořní dopravy vedoucí po železnicích, silnicích a řekách. Díky nim nehrozí nedostatek potravin v rozvojových zemích a trh se zemědělskými komoditami je stabilizovaný. Komplexní dopady ruské agrese vůči Ukrajině, a to konkrétně na potravinové zabezpečení v EU i za jejími hranicemi, a situaci na zemědělských komoditních trzích, zařadilo české předsednictví na jednání Rady AGRIFISH.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí vyjednalo pomoc v podobě dodávky zemědělských traktorů a strojů pro ukrajinské zemědělce. Aktuálně se připravuje dodávka traktoru Zetor, následovat budou dodávky dalších zemědělských strojů.

Prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum poskytujeme podporu na začlenění ukrajinských vědkyň, vědců, studentek a studentů do řešitelských týmů. Od května 2022 bylo podáno celkem 13 žádostí o podporu od 9 vědeckých institucí ve výši 2,9 milionu korun.

Od začátku konfliktu na Ukrajině rezort vynaložil na ubytování uprchlíků, dovybavení ubytovacích prostor, hygienické potřeby, pohonné hmoty a energie celkem 4,4 milionu korun.

Ruská agrese na Ukrajině působí nepříznivě na další evropské státy, včetně České republiky, a to především v podobě zvýšení cen energií, které přinesly zdražování. V koordinaci s EU jsme pro naše zemědělce a spoluobčany připravili mnohá opatření zaměřená na řešení rostoucích cen a nedostatku dodávek.

Díky iniciativě České republiky se během českého předsednictví podařilo najít vhodná řešení pro individuální pomoc členským státům. Pro nejohroženější sektory českého zemědělství jsme např. vyjednali mimořádnou podporu 831 milionů korun. Pomoc byla určena zemědělcům na posílení soběstačnosti citlivých zemědělských sektorů. K nim patří především chov prasat, drůbeže, mléčného skotu, a dále pěstování jablek nebo brambor.

V reakci na zhoršení finanční situace sociálně slabších skupin obyvatel jsme potravinovým bankám přidali navíc 20 milionů korun. V loňském roce tak tyto organizace získaly od Ministerstva zemědělství celkem 100 milionů korun.

Další pomoc zajišťují Lesy ČR. Nabízejí palivové dříví a prodávají ho veřejnosti ve všech regionech. Každý občan si může ročně koupit až 35 metrů krychlových dřeva. Dostupné je dřevo různé kvality i ceny.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství