ČR | Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 1. září upravuje pravidla pro hromadné akce. Nově bude možné u akcí v prostorech překračujících kapacitu 1 000 lidí využít zbývající kapacitu prostoru z 50 %. Ostatní protiepidemická pravidla jako je rozdělení prostoru hromadné akce do sektorů nebo povinné nošení roušek na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob zůstávají. 

Foto: Vláda ČR

„Obdrželi jsme řadu podnětů ze strany pořadatelů kulturních akcí s prosbou o zmírnění nastavených protiepidemických pravidel. Pro náš resort bude vždy na prvním místě maximální ochrana obyvatel, na druhou stranu jsme po poradě s epidemiology došli ke konsenzuálnímu návrhu, který na jedné straně umožňuje do určité míry navýšit kapacitu hromadných akcí, a na straně druhé zároveň dodržet nezbytná protiepidemická pravidla,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nové opatření se týká akcí konajících se ve vnitřním i vnějším prostoru, který svou kapacitou přesahuje 1 000 osob. V takovém případě smí být v prostoru 1 000 osob a zbývající kapacita může být zaplněna z 50 %. „Prakticky to znamená, že pokud se například koná akce uvnitř v hale pro 1500 osob, lze obsadit akci až 1250 diváky s tím, že budou rozděleni do sektorů po nejvýše 500 osobách. Pokud se koná akce venku, například na stadionu pro 5 000 diváků, může jí navštívit až 3 000 osob s tím, že budou rozděleny do sektorů po nejvýše 1 000 osobách,“ upřesnila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová nově nastavená pravidla.

Nadále platí, že prostor, ve kterém se tyto akce konají, musí být rozdělený do organizačně oddělených sektorů, přičemž u vnitřních prostor je maximální kapacita sektoru 500 osob, u venkovních prostor 1 000 osob. Každý sektor musí mít svůj individuální vstup z venkovních prostor nebo jsou organizátoři povinni vstupy a výstupy ze sektorů časově regulovat tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování.

Mezi vystupujícími (herci, zpěváci, sportovci, přednášející) a diváky musí být zajištěna minimální vzdálenost 2 metry, nebo je nutné použít nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. sklo, plexisklo apod.). Dvoumetrové rozestupy musejí být dodrženy také mezi osobami v sousedních sektorech.

Jedná-li se o akci s živou hudební produkcí, není možné zřizovat sektory vymezené pro stání.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest zůstávají beze změn, tedy platí, že na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob budou, s výjimkou osob účinkujících či přednášejících, roušky povinné.

Zdroj: MZČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.