BRUNTÁLSKO | Zástupci Mikroregionu Slezská Harta z Bruntálu, Horního Benešova, Leskovce nad Moravicí a Moravskoslezského Kočova se 16. února setkali se zástupci Považské Bystrice ze Slovenska.

Kamila Sochová, Mikroregion Slezská Harta

 

Navázali tak na započatou přeshraniční spolupráci v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, kdy byla prvním počinem spolupráce na přípravě a realizaci projektu „Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje“. Tento projekt je ve fázi jeho dokončení, kdy vznikne na slovenské straně 4,361 km nové cyklostezky v k.ú. Horná Mariková a kolem přehrady Slezská Harta 4,496 km nové cyklostezky v katastrech obcí Leskovec nad Moravicí a Razová.

Na tomto setkání byla dohodnuta další navazující spolupráce, a to na projektu k zajištění doprovodného mobiliáře k těmto novým cyklostezkám, v oblasti společných kulturních a sportovních setkání na obou stranách hranice. Na stvrzení spolupráce mezi českým a slovenským partnerem byla podepsána dohoda o spolupráci na projektu v rámci programu Interreg V-A SK-ČR.

Autor: Kamila Sochová, Mikroregion Slezská Harta