KRNOV | Skříňka na barometr ve Smetanových sadech je prázdná. Chybí v ní všechny meteorologické přístroje. Demontovali je odborníci, kteří provádějí jejich údržbu a opravu. Renovací projde i samotná skříňka a podstavec. Hotovo má být do konce srpna.

Foto: MěÚ Krnov

„Kromě přístrojů byla už odstraněna také plexiskla ve dvířkách, která byla matná a poničená. Pro lepší vzhled a stálou průhlednost bude plexisklo nahrazeno sklem, vnitřní prostor skříňky bude vyčištěn a repasí projde dosud nepohyblivá korouhev na stříšce. Celá skříňka pak dostane nový nátěr,“ popsal renovaci Vladimír Zavřel z odboru správy majetku města.

Skříňka má čtyři dvířka, za nimiž se běžně nachází teploměr, barometr a termohydrograf. Zatímco první dva přístroje jsou funkční a tak budou jen rozebrány a vyčištěny, nefungující termohydrograf, což je zařízení pro záznam teploty a vlhkosti vzduchu, projde zásadní opravou. „V jeho případě je třeba spravit hodinový stroj a zapisovací zařízení, zprovoznit teplotní čidlo i vlhkostní čidlo a doplnit dvě repasovaná péra pro zápis na týdenní registrační papír,“ řekl Vladimír Zavřel. Do prostoru za čtvrtými dvířky, který byl prázdný, se uvažuje o umístění buď analogových hodin na baterii nebo dalšího měřicího přístroje.

V průběhu prázdnin dojde i na restaurování kamenného podstavce. Oprava spočívá v důkladném očištění, vytmelení defektů, spárování, v barevných retuších, nátěru kovových částí a závěrečné povrchové úpravě.

Skříňka na barometr, která naposledy prošla renovací před jedenácti lety, je od roku 2007 nemovitou kulturní památkou. Pochází z přelomu 19. a 20. století, je ztvárněna v historizujícím až secesním duchu a pravděpodobně ji dodala firma Wilhelm Lambrecht (Göttingen/Hannover). Meteostanice představuje významný parkový prvek a zároveň je zajímavým dokladem doby, kdy populárně-naučné technické přístroje umístěné na veřejně přístupných místech hrály v životě obyvatel důležitou roli. Skříňka s přístroji zřejmě sloužila také studentům nedalekých škol při praktické výuce.

Zdroj: MěÚ Krnov