MĚSTO ALBRECHTICE | V pátek 24. června proběhl slavnostní ceremoniál – Pasování na školáka v Mateřské škole v Městě Albrechticích. Třídní učitelky předaly dětem slavnostní šerpy, paní ředitelka Dagmar Lapuníková předávala pamětní listy a nakonec děti dostaly tašku s upomínkovými předměty.

Foto: FB Město Město Albrechtice

Z rukou zástupce rodičů předškoláků, a také paní starostky města Jany Murové dostaly malou kytičku zaměstnankyně mateřské školy jako poděkování za výchovu dětí.

Po pořízení fotografií na památku se děti tímto rozloučily s albrechtickou mateřinkou. Přejeme novým školákům hodně štěstí a úspěchů do další etapy jejich života na základní škole.

Zdroj: FB Město Město Albrechtice

Foto: FB Město Město Albrechtice