MSK | Další miminko, které spalo s matkou v naprosto nevyhovujících podmínkách, řešili v noci z neděle na pondělí ostravští strážníci v Hrušově. V jednom z „vybydlených“ domů na ulici Divišova strážníci objevili spící 33letou matku, která u sebe měla teprve desetiměsíčního chlapečka.

Foto: Městská policie Ostrava

Na možný výskyt matky s dítětem v tomto domě upozornil strážníky při výkonu jejich služby před pár dny občan Hrušova.
Po získání této informace se hlídka ihned rozhodla situaci řešit a neobydlenou budovu na ulici Divišova zkontrolovat. Prohlídkou tohoto domu pak hlídka zjistila, že vstup do vícepatrového domu není nikterak zajištěn. Samotný dům byl vybydlený, bez přívodu elektrické energie, tepla i vody.

V jednom z pokojů v prvním patře pak strážníci nalezli matraci, kočárek, použité dětské pleny a další věci nasvědčující tomu, že by se zde mohlo zdržovat i malé dítě. O poznatku občana i o výsledcích kontroly strážníci informovali své nadřízené.
V dalších dnech již prováděly hlídky strážníků v tomto objektu následné kontroly, a to zejména v nočních hodinách. Při jedné z těchto kontrol v noci z neděle na pondělí krátce před druhou hodinou ranní strážníci objevili v jednom z pokojů matku s malým dítětem. To spalo společně s matkou na matraci přikryté peřinou.

Matka strážníkům uvedla, že se ocitla ve složité životní situaci a v tomto domě občas přespává. Strážníci na místě zjistili, že desetiměsíční kojenec nejeví známky zanedbané péče, týrání či nemoci.

Vzhledem k závažnosti situace byly na místo přizvány pracovnice orgánu sociální právní ochrany dítěte, které si celou věc i s dítětem na místě převzaly.

Obdobný případ řešili strážníci koncem září, kdy v lese ve Staré Bělé objevili matku teprve s tříměsíčním dítětem, která tam pod stanem společně se svým dítětem a ostatními osobami bez přístřeší pobývala již delší čas.

Zdroj: Městská policie Ostrava