KRNOVSKO | Soukromý, veřejný i neziskový sektor se může stát partnerem a členem Místní akční skupiny (MAS) Rozvoj Krnovska. Stačí se přihlásit formou vyplněné přihlášky.

Foto: ilustrační – Pixabay

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska, o.p.s. je otevřeným partnerem všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Práva a povinnosti partnera určují vedle stanov obecně prospěšné společnosti i smlouva o partnerství.

Jak uvádí webové stránky MAS Rozvoj Krnovska, partnerem se mohou stát fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem či sídlem firmy na území MAS Rozvoj Krnovska nebo fyzické či právnické osoby, které na daném území trvalý pobyt či sídlo firmy nemají, ale prokazatelně na daném území působí a chtějí se podílet na naplňování cílů MAS.

Na základě vyplněné přihlášky doručené do kanceláře MAS Rozvoj Krnovska a následnému schválení programovým výborem je s novým partnerem podepsaná smlouva o partnerství a partner se stává řádným členem MAS a může se jako člen účastnit všech jednání orgánů MAS.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfka zpravodajství.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.