OSOBLAŽSKO | Kancelář MAS a aktéři v území MAS Rozvoj Krnovska pracovali od loňského podzimu na střednědobém hodnocení schválené Strategie CLLD a zpracovali evaluační zprávu k realizaci strategie k 31.prosince 2018.


„Zpráva obsahuje podrobné hodnocení strategie a zabývá se mimo jiné sebehodnocením jednotlivých procesů a činností spojených s realizací strategie na území. Dále se zabývá zhodnocením relevance nastavení Programových rámců, zhodnocením pokroku v plnění cílů a k prokázání příspěvku strategie ke vzniku přidané hodnoty na území MAS Rozvoj Krnovska, sdělila ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

„Při sběru, zpracování a zhodnocení informací a dat bylo prokázáno, že díky realizacím projektů přes MAS měli obyvatelé z místních akcí prospěch, a že došlo také k vytvoření pracovních míst. MAS napomáhá řešení problémů v území, přináší významné finanční prostředky do území a svou činností napomáhá rozvoji venkova ve všech oblastech,” řekla dále Jalamasová.

„Jako negativum se jeví nastavení preferenčních kritérií v programovém rámci PRV, což se projevuje tím, že jsou podporováni hlavně „velcí hráči na trhu“ místo toho, aby byli podpořeni malí farmáři, kteří působí jako praví hospodáři s krajinou – tento nedostatek bude napraven změnou Strategie CLLD,” řekla Jalamasová na závěr.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.