Až do konce října máte možnost opět přispět prostřednictvím transparentního bankovního účtu číslo 123-6587170267/0100 (https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-6587170267), do pokladničky, kterou najdete v kanceláři číslo 233 v budově radnice, nebo do kasiček na tradičním charitativním zábavném odpoledni. To se bude konat v sobotu 3. srpna.

Foto: MěÚ Krnov


„Výtěžek bude tentokrát rovným dílem rozdělen mezi Lauru Kohoutkovou a Ivana Šimra trpícími dětskou mozkovou obrnou i dalšími onemocněními, v důsledku kterých jsou upoutáni na lůžko či křeslo a neschopni se o sebe postarat. Jejich rodiny proto vybrané peníze použijí na speciální neurorehabilitace, které poskytuje odborné pracoviště v Ostravě, případně také na nákup kompenzačních pomůcek nebo úhradu za hipoterapie, canisterapie, doplňky stravy či vitamíny,“ vyjmenovává koordinátorka sbírky Blanka Krištofíková z odboru rozvoje města s tím, že pozadu nezůstane ani město Krnov, které každému přispěje 20 tisíci korunami.

Zdroj: MěÚ Krnov