KRNOVSKO | Státní podnik Lesy České republiky, který vlastní vodní tok Hůrka, vyhověl žádosti města Krnova a zvýší kapacitu koryta potoka. Zkapacitnění se týká přibližně 140metrového úseku mezi železniční tratí a zástavbou v Chomýži. Spočívat bude ve výřezu křovin a odtěžení nánosů z průtočného profilu. S realizací se počítá buď v závěru letošního roku, nebo v průběhu roku 2022. Těmto pracím bude předcházet kácení dřevin, které jsou vrostlé do průtočného profilu koryta toku a jsou v havarijním stavu. Jde o šest vrb a dvě olše, které by měly být odstraněny do konce září.

Foto: ilustrační – Pixabay

 

Nedostatečná kapacita potoka způsobila problémy vloni v době říjnových vytrvalých dešťů. Koryto nestačilo pojmout vodu stékající z kopců a ta ohrožovala jak stavbu obchvatu, tak blízký rodinný dům. „Aby nedošlo k zaplavení rodinného domu na začátku úseku stavby, byl proveden překop přístupové cesty ke kynologickému cvičišti,“ sdělila tehdy Romana Šimáčková z ostravské správy Ředitelství dálnic a dálnic. Vyřešení tohoto problému ale způsobilo pohromu jinde. Voda si našla cestu přes pole a natekla do domů pod ním, kde zaplavila garáže i obytné místnosti.

Hůrka je pravostranný přítok Opavice, protékající místní částí Chomýž. Pramení v sedle mezi vrchy Tříslový a Kobylí a jeho celková délka je 2,8 km. Horní část toku protéká zalesněným územím, v jeho střední části jsou v místě bývalého výcvikového prostoru sovětské armády vybudovány dvě průtočné nádrže – rybníky.

Zdroj: MěÚ Krnov

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.