KRNOV | V roce 2019 došlo na základě rozhodnutí Policie ČR a Drážního úřadu k trvalému uzavření dvou železničních přejezdů v Chomýži, jelikož nesplňovaly současné normy. Především obyvatelům ulice K Ostrůvku to způsobilo velké komplikace. K jejich nemovitostem totiž nevede komunikace, po které by mohla bezpečně projet vozidla integrovaného záchranného systému. Město Krnov proto vstoupilo do jednání se Správou železnic a řešením bude rozšíření stávající cyklostezky, která spojuje ulici K Ostrůvku s účelovou komunikací na začátku Krásných Louček.

Foto: Pixabay

„Dohoda je taková, že město rozšíří krátký úsek účelové komunikace od železničního přejezdu po cyklostezku a Správa železnic samotnou cyklostezku. Záměr Správy železnic je ve fázi projektování, projekt se chystáme objednat i my,“ řekla Blanka Krištofíková z odboru investic a správy majetku.

Aby se v dalších letech nemuselo do nové komunikace zasahovat, pracovníci Krnovských vodovodů a kanalizací (KVAK) v jejím středu ještě v letošním roce vybudují kanalizaci za více než tři miliony korun bez DPH. „Bude se jednat o první etapu kanalizace, která v budoucnu odvede splaškové vody z Krásných Louček do čistírny odpadních vod v Krnově. Délka trasy je 286,2 metru a pro novou kanalizaci, která bude napojena na stávající kanalizační síť v ulici K Ostrůvku, bude použito potrubí dimenze DN 300. Součástí prací je rovněž osazení pěti nových revizních plastových šachet,“ uvedl jednatel KVAK Libor Staněk s tím, že výstavba kanalizace by měla začít v polovině října, tedy až po ukončení hlavní cyklistické sezony.

V souvislosti s rozšířením cyklostezky, která bude sloužit jak cyklistům, tak vozidlům, proběhne také výstavba světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení na nedalekém železničním přejezdu, který je v současnosti zabezpečen pouze výstražnými kříži doplněnými o dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“. Přejezd bude zabezpečen výstražníky i závorami a ve směru od Krásných Louček před ním bude umístěna dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez 13 m“, což má zajistit, aby vozidlo dávající přednost při výjezdu na silnici I/57 bylo mimo dosah „padlého“ závorového břevna.

Zdroj: MěÚ Krnov 

top