KRNOV | Pětačtyřicet vyřazených, ale plně funkčních polohovatelných lůžek a omyvatelných matrací darovala krnovská nemocnice prostřednictvím Charity Krnov partnerské Nadvirně. Poskytnutí daru, v podobě humanitární pomoci, schválil Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem nemocnice.

Foto: SZZ Krnov

Pro lůžka si do Města Albrechtic přijel v pátek 8. dubna 2022 kamion z Ukrajiny. „Na všech odděleních naší nemocnice ukládáme pacienty na kvalitní a elektricky polohovatelné postele, které se snažíme v případě potřeby nahrazovat modernějšími typy. Lůžka, která papírově darujeme Charitě Krnov, a převezou se do Nadvirny, jsme poslední měsíce nepoužívali, přesto nám je bylo líto vyhodit, jelikož jsou plně funkční a ve velmi dobrém stavu. Proto jsme je uložili do skladu a nabídli v rámci krajského portálu jiným zařízením. Nikdo o ně ale neprojevil zájem. Nyní se naskytla příležitost, kdy budou moci opět sloužit potřebným. Věřím, že využití v partnerském městě Nadvirna najdou i po skončení války,“ uvedl ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec.

Zřizovatel nemocnice – Moravskoslezský kraj – musel převod lůžek na Charitu Krnov schválit, protože zůstatková hodnota každého z nich se pohybuje okolo 10 tisíc korun. „Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městy a také s organizacemi, které zřizuje, usiluje o sofistikovanou a přesně cílenou humanitární pomoc Ukrajině. Z toho důvodu jsme s nápadem věnovat nevyužitá nemocniční lůžka ukrajinskému městu Nadvirna prostřednictvím Charity Krnov souhlasili. Charita Krnov navíc vyplnila v kamionu volné místo další humanitární pomocí,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Krnovská nemocnice ve spolupráci s Moravskoslezským krajem poslala, jako jedna z prvních v Česku, do válečné zóny léky a zdravotnický materiál. Nemocnice je připravena se i dál zapojovat do humanitární pomoci. „Pomáhat lidem v nouzi je nepochybně správné. Prioritou Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov je poskytování kvalitní zdravotní péče obyvatelům naší spádové oblasti,“ dodal ředitel Václavec.

Zdroj: SZZ Krnov

Foto: SZZ Krnov

Foto: SZZ Krnov