KRNOV | Společnost Technické služby Krnov po vánočních svátcích opět zajistila pravidelný svoz a likvidaci vánočních stromků. Svoz byl zahájen 2. ledna a potrvá do konce února. 

Foto: MěÚ Krnov

Občané mohou odstrojené stromečky odkládat na zem u stanovišť odpadových nádob na komunální odpad, nebo je odvézt do sběrných dvorů. Stromky musí být očištěné od vánočních ozdob, a to z důvodu jejich dalšího zpracování. Budou totiž poštěpkovány a poslouží jako palivo v místní teplárně. 
Stromečky nepatří do kontejnerů na komunální odpad, protože se tím značně snižuje jejich kapacita.
Zdroj: MěÚ Krnov