KRNOV | Pracovníci technických služeb tento týden opravují v Ježnické ulici výtluky, které plní studenou obalovou asfaltovou směsí. K lokálním vysprávkám, tentokrát již trvalejšího charakteru, se město vrátí v dubnu, v případě příznivého počasí i dříve.

Foto: MěÚ Krnov

Stav silnice, která donedávna patřila Moravskoslezskému kraji, je tristní a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Tu nyní připravujeme,“ uvedl vedoucí oddělení komunálních služeb Pavel Jachymčák.

Komunikace o délce 3,865 km v Ježnické ulici, která začíná v křižovatce s Albrechtickou ulicí a končí na autobusové točně na Ježníku, změnila vlastníka v druhé polovině loňského roku. Nyní jím je město Krnov. To s Moravskoslezským krajem uzavřelo memorandum, v němž se strany zavázaly, že kraj se na opravě komunikace bude finančně spolupodílet částkou 28 milionů korun a zajistí vyřazení silnice ze silniční sítě, závazkem města Krnova je pak dokončení projektové dokumentace na opravu silnice.