KRNOV | Světlé a Optimistické. V takové se v posledních měsících mění prostředí Domova pro seniory Krnov a změna je vidět už při vstupu. Návštěvníky vítá zrekonstruovaná vstupní hala s novou recepcí.

Foto: Zdenka Spurná

„Stavební úpravy za 2,2 milionu korun bez DPH zahrnovaly demontáž původního obložení, nové omítky stěn, vybudování stropního kazetového systému, výměnu všech dveří a také elektroinstalace včetně rozvaděče. Došlo k položení nové podlahové krytiny a výměně interiéru recepce. Na stěnách i skleněných výplních už jsou umístěny designové prvky. Čekáme ještě na dodávku speciálního nehořlavého nábytku a budeme zde instalovat živou zelenou stěnu,“ uvedl ředitel domova František Fojtík. Aby prostory vstupní haly byly ještě zelenější, vyzývají pracovníci domova občany města k darování pokojových rostlin, především těch větších, které nedostatkem prostoru u nich doma strádají. „Své místo najdou také v nově upraveném prostoru před jídelnou, kde vzniká posezení pro rodiny,“ dodává ředitel.

Klienti domova oceňují nově upravený společný prostor v prvním patře, který zdobí nástěnná fototapeta, dále nový nábytek v jídelně ve stejném patře nebo nové postele, jejichž výšku si mohou nastavit podle potřeby. „Jde o postele s laterárním náklonem, které poskytují komfort nejen klientům, ale i personálu, kterému výrazně pomáhají při manipulaci s klientem nebo úkonech péče. Díky náklonu lůžka do strany personál vynaloží až desetkrát méně síly než při stejném úkonu na běžném lůžku,“ popsal František Fojtík. Za 24 postelí domov zaplatil 1,3 milionu korun bez DPH. Dalších 500 tisíc korun stálo vybudování hygienického zařízení v klientském pokoji, který dosud samostatnou toaletu a sprchový kout postrádal.

Rovněž příjemné, komfortní a bezpečné prostředí se snaží vedení domova nabídnout i zaměstnancům. „Abychom jim jejich namáhavou práci co nejvíce zjednodušili, kromě postelí jsme zakoupili i nové zvedáky. Nové jsou šatny pro zaměstnance, dvě místnosti v suterénu se změnily v posilovny, vybudovali jsme místnost pro porady a jednání, proměnou prošla i sesterna a její vybavení, včetně zdravotnických přístrojů,“ upřesnil ředitel.

Domov pro seniory má také nové logo a chystá změnu webových stránek, které designuje firma specializující se na weby pro seniory, takže budou jednoduché a přehledné.

„V posledním roce jsme do zvelebení prostředí a nového vybavení investovali celkem více než 10 milionů korun. Tím ale naše snaha o zlepšení nekončí. Získali jsme mimo jiné dotace na pořízení nové technologie do kuchyně nebo na dva elektromobily, náš zřizovatel, jímž je město Krnov, získal pro domov příslib dotace na vybudování fotovoltaiky. A čekají nás finančně náročné úpravy budovy domova, abychom vyhověli přísným požárně bezpečnostním předpisům,“ uzavřel František Fojtík.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná