KRNOV | V létě bude do provozu uveden nový bufet na koupališti z moderních kontejnerů, který nahradí již zdemolovaný starý dřevěný objekt. Užívat ho budou nejen návštěvníci plovárny, ale i lidé, kteří půjdou či pojedou kolem, jelikož bude přístupný také ze sousední cyklostezky. Tito zákazníci budou mít k dispozici venkovní posezení se zastíněním, veřejné toalety a cyklopoint s elektronabíječkou.

Foto: MěÚ Krnov

Zadávací řízení na dodávku kontejnerů již proběhlo, za 1,3 milionu korun bez DPH je dodá firma Cubespace. „V současné době dochází k podpisu smlouvy a kontejnery jdou do výroby. Hotové by měly být do konce června, ale snažíme se s firmou vyjednat dřívější termín dodání z důvodu otevření koupaliště. Zároveň nyní budeme hledat dodavatele zemních prací a úpravy terénu zpevněnými plochami a budeme řešit oplocení. Původní dřevěný plot totiž zmizí a nový z pletiva bude napojen na kontejnery. Součástí akce je také vybudování kanalizační přípojky,“ říká vedoucí oddělení investic Jan Šrubař.   

V době, kdy kontejnery budou ve výrobě a v místě budou probíhat stavební práce, město vybere nájemce tohoto atraktivního prostoru pro podnikání. Záměr podnájmu byl již zveřejněn a zájemci se mohou hlásit do konce dubna.

„Jedná se o prostor sloužící k podnikání o velikosti 32,79 metrů čtverečních, který se skládá ze tří místností, a plochu o velikosti 95 metrů čtverečních. Výše a podmínky podnájmu se budou řídit platnými opatřeními obce. Minimální cena za pronájem bufetu je 13 116 korun ročně. V případě podnájmu pozemku je taxa stanovena na 100 korun za metr čtvereční a rok, což činí 9 500 za rok,“ uvádí Nikola Válková z oddělení pronájmů a prodejů. V případě více zájemců rozhodne o způsobu výběru nájemce rada města a požadavkem bude, aby žadatelé představili plánovanou nabídku sortimentu zboží a služeb. Pokud rada nevybere nájemce přímo a přikloní se k nabídkovému řízení, ceny za podnájem mohou být mnohem vyšší.

Smlouvu bude provozovatel uzavírat na dobu neurčitou s nájemcem, jímž jsou Technické služby Krnov. Její součástí bude požadavek na celoroční provoz a pevná otevírací doba v době provozu koupaliště. Vedle nájemného bude podnájemník hradit úhradu za poskytnuté služby na základě vystavené faktury.

Zdroj: MěÚ Krnov