KRNOV | Poruchy chůze, novinky v ortopedických operačních postupech, nebo léčba komplikovaného abscesu plic. To je jen zlomek z témat, jimiž byla nabita oblíbená konference Den akutní medicíny MUDr. Vladimíra Šiguta st. Pátý ročník oblíbeného odborného setkání uspořádalo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov.

Foto: SZZ Krnov

V sále krnovského Střediska volného času se shromáždilo přes 200 zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek, fyzioterapeutů z Krnovska i širokého okolí, kteří si nechtěli nechat ujít nejnovější poznatky svých kolegů – vyhlášených odborníků napříč zdravotnickými obory. „Jsem rád, že jsme po dvou letech nucené přestávky opět mohli připravit tuto konferenci, abychom umožnili našim šikovným lékařům a dalším zdravotníkům odprezentovat nejnovější poznatky z jejich praxe dalším kolegům. Věřím, že cenné informace využijí kolegyně a kolegové při poskytování kvalitní zdravotní péče pacientům našeho regionu,“ okomentoval mimořádnou událost Ladislav Václavec, ředitel SZZ Krnov.

Základním pilířem konference bylo třináct odborných přednášek představujících to nejzásadnější a nejzajímavější z dosavadní praxe zdravotníků. Sérii projevů zahájil MUDr. Vladimír Šigut, MBA ml. z neurologického oddělení SZZ Krnov, který se věnoval problematice specifické poruchy chůze, jež se postupně projevila u několika generací v rámci jedné rodiny. Jak si poradit s léčbou komplikovaného abscesu plic následně přednesl MUDr. Dávid Paukov z ARO krnovské nemocnice. Na jeho přednášku navázala MUDr. Magda Burdová se zajímavými případy z praxe, které dokazovaly, že správná diagnostika plicních ložisek je často zdlouhavá a náročná. Na složitosti diagnostiky poukázala také primářka krnovské magnetické rezonance MUDr. Romana Kaplanová, která představila možnosti zobrazovacích metod u radikulopatie (poškození či podráždění nervů, pozn. red.) lumbální páteře.

Lékaři chirurgického oddělení SZZ Krnov, MUDr. Daniel Šebík a MUDr. Heinrich Sendecký, vysvětlili výhody systému SentiMag při operacích prsou a apelovali na důležitost preventivního vyšetření. „Rakovina prsu je nejčastějším typem tohoto onemocnění u žen, bohužel neustále roste jak počet žen, kterým je karcinom diagnostikován, tak i počet úmrtí. Je proto velmi důležité věnovat pozornost prevenci, nejlépe v podobě pravidelného samovyšetření i kontrol u odborníků,“ uvedl MUDr. Daniel Šebík.

Následoval blok lékařů krnovské ortopedie, kteří odprezentovali výhody nové počítačové navigace při výměně velkých kloubů a nejmodernější postupy při operacích kostí i tkání. V řadě zajímavých příkladů z praxe představili také příběh měsíčního dítěte léčeného se zlomeninou stehenní kosti. „Hlavní zajímavostí je neuvěřitelná rychlost hojení a adaptabilita dětského organismu. Do 5 let věku se tyto zlomeniny obvykle řeší bez operačního zákroku, úvazem dítěte do závěsu, který umožňuje přirozenou obnovu poškozené kosti. V tomto případě k plné nápravě zdraví došlo za pouhých 48 dní,“ vysvětlil primář ortopedického oddělení MUDr. Mojmír Svoboda.

Druhou polovinu konference zahájil problematikou psychosociální intervenční služby PhDr. Lukáš Hampl z krajského intervenčního týmu. Poté slovo převzala MUDr. Alena Vimmerová z dětského oddělení SZZ Krnov. Na kazuistice 4,5leté pacientky nastínila problematiku epistaxe, ve které se ze zdánlivě banální nemoci prokázalo vzácné onemocnění, jež si vyžádalo 57 dní hospitalizace a následnou specifickou operaci, kterou vykonávají pouze na Sicílii. Osvědčené rehabilitační postupy u pacientů s částečným ochrnutím popsala Mgr. Martina Mrůzková a následovalo vystoupení MUDr. Lenky Šlorové na téma

mimoděložního těhotenství. S unikátní zkušeností s léčbou Fournierovy gangrény se podělil MUDr. Jozef Jaššo z krnovské urologie. MUDr. Marian Mrózek z neurologického oddělení krnovské nemocnice posluchače seznámil s trombolytickou léčbou mrtvice. Závěr dne patřil internistovi MUDr. Vojtěchu Zatloukalovi, který se věnoval tématu hypernatremie s multiorgánovým selháním.

 

MUDr. Vladimír Šigut st. (1941-2016) – Do Krnova se s rodiči přistěhoval v roce 1945. V roce 1964 odpromoval na lékařské fakultě Univerzity Palackého. V roce 1964 nastoupil jako lékař do plicní léčebny na Žárech. O rok později začal působit na interním oddělení krnovské nemocnice. V roce 1969 se začal věnovat nově vznikajícímu oboru ARO, kdy si k atestaci z interny dodělal atestaci z ARO. Díky jeho aktivitě se krnovská nemocnice zařadila mezi první pracoviště v Československu, kde byla používána spinální a epidurální anestezie – bezbolestné porody. Podílel se na vzniku lůžkového ARO oddělení. V roce 1987 stál u zrodu Rychlé zdravotní pomoci Krnov, kdy se zasloužil o vznik výjezdového stanoviště a celé organizace RZP v regionu. Až v roce 1989 mohl být z politických důvodů jmenován primářem krnovského ARO. Vytvořil ambulanci chronické bolesti, která v nemocnici působí dodnes. Jako anesteziolog pracoval v Jemenu, čtyři volební období byl zastupitelem města Krnova. V roce 2005 byl zvolen osobnostní města. Žil pro svou rodinu, mezi jeho záliby patřilo malířství, zahrada a vaření.

Zdroj: SZZ Krnov.