KRNOV | V prvních minutách nového dne v pondělí 15. listopadu 2021 obdržel dispečink městské policie oznámení o rušení nočního klidu v jednom z bytů na SPC.

Foto: ilustrační – STA Bruntálsko

Oznamovatel si stěžoval na hlasitou hudbu a uvedl, že nepomohly žádosti o její ztišení ani vyhození pojistek původci hluku. Dispečer proto na uvedenou adresu vyslal hlídku, které se na příliš hlučného nájemníka nepodařilo dozvonit a přestupek byl proto předán k řešení správnímu orgánu obce.

Zdroj: MěÚ Krnov

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.