KRNOV | Opravená škola na náměstí Míru je ve zkušebním provozu a v pátek 25. srpna si poprvé v učebnách a koncertním sále zahráli muzikanti. Stalo se tak během měření hlučnosti, jehož výsledky jsou podmínkou kolaudace stavby. Tou skončí dva roky trvající rekonstrukce školní budovy pro potřeby základní umělecké školy, která město Krnov stála 76 milionů korun bez DPH. Žáci do nové školy začnou chodit v listopadu.

„Do konce září budou prostory vybaveny novým mobiliářem a říjen budeme mít na samotné stěhování a především dokončení všech administrativních záležitostí s ním spojených. Musíme totiž provést změny i v rejstříku škol,“ uvedl ředitel ZUŠ Krnov Kamil Trávníček. Mobiliář, tedy nábytek, různá sedadla a židle, lavice, stoly, skříně, psací stoly nebo knihovny, přijde na 3,7 milionu korun bez DPH a je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem ZUŠ Krnov.

Kraj se také ve spolupráci se školou podílí na financování přestavby varhan za 1,2 milionu korun, které se v červenci přesunuly z budovy ZUŠ na Hlavním náměstí do varhanářské dílny Ivana Boka. „Varhany z roku 1932, které původně stály v aule gymnázia, budou mít v novém koncertním sále nové uspořádání, získají špičkový hrací stůl od Roberta Ponči a také design skříně bude zajímavý, asymetrický a barevný. Nástroj dotváříme i po zvukové stránce, takže bude mít větší zvukové možnosti,“ řekl Ivan Bok.

I když práce na samotné budově skončily a firma už jen odstraňuje poslední vady a nedodělky, stavební ruch v těchto místech bude pokračovat. „Pracovníci technických služeb opraví chodník před školou. Práce za 300 tisíc korun bez DPH budou spočívat ve výměně povrchu, který bude nahrazen betonovou dlažbou a doplněn oboustranně betonovou obrubou,“ popsal Pavel Andrle z odboru investic a správy majetku.

Před školou také vzniknou parkovací místa, a to krátkodobá, která mají umožnit bezpečně zastavit a vyprovodit děti do vyučování. S místy pro parkování na delší dobu se počítá naproti sídla MIKS. „Realizace parkovacích míst bude záviset na termínu získání potřebného stavebního povolení, žádost o něj bychom měli podat do konce září, upřesnil Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku.

Foto: MěÚ Krnov

Zdroj: MěÚ Krnov