KRNOV | Na všech pracovištích Městského úřadu v Krnově se budou moct občané od pondělí 18. března prokazovat elektronickým občanským průkazem. Krnovský úřad jim tuto možnost nabízí nad rámec svých povinností. Ze zákona o právu na digitální služby musí občanku v mobilu přijímat od 1. července.

Foto: MěÚ Krnov

Při jednáních například na matrice, registru vozidel, živnostenském úřadu nebo na odboru sociálním a školství, kdy je nutností prokázat svou totožnost, už občan nebude muset mít u sebe plastovou kartičku občanského průkazu, ale nově mu bude stačit se prokázat občankou v mobilní aplikaci eDoklady uloženou v jeho chytrém telefonu, uvádí tajemník Městského úřadu v Krnově Pavel Osadník.

Jak bude takové prokazování totožnosti probíhat, vysvětlil vedoucí odboru správního Petr Žukovský: Občan otevře aplikaci, naskenuje v ní QR kód umístěný na přepážce a potvrdí sdílení údajů, čímž umožní prokázání totožnosti. Úředníkovi se následně zobrazí všechny potřebné údaje v počítači, včetně fotografie občana. Jelikož bude k tomuto úkonu potřebný internet, došlo na pracovištích úřadu k posílení WiFi signálu.“ Město elektronické občanky akceptuje pouze na přepážkách. Při poskytování terénních služeb bude zatím stále nutná plastová kartička.

Klasický občanský průkaz bude muset občan předložit také na úřadě, a to v těchto situacích: při změně osobního stavu, tedy při uzavření manželství a pozůstalí při úmrtí, změně příjmení, při nahlášení změny trvalého pobytu, převzetí nového občanského průkazu, při nahlášení nebezpečí zneužití občanky, při podání žádosti o nový občanský průkaz v případě úředního zrušení trvalého pobytu nebo ukončení trvalého pobytu na území ČR, při podání žádosti o nový občanský průkaz, kdy je původní ukončen pro změnu podoby, kvůli nesprávným údajům, nebo je-li průkaz poškozen.

Zdroj: MěÚ Krnov