KRNOV | Studenti posledních ročníků středních škol v těchto dnech skládají maturitní zkoušky. Na tento velmi důležitý okamžik upozorňují Krnovany maturitní tabla umístěná ve výlohách provozoven na Hlavním náměstí, které jako každý rok podrobila kritickému pohledu porota.

Zdroj: MěÚ Krnov

„Letošní soutěže O nejlepší tablo se zúčastnily čtyři třídy, jejichž tabla hodnotila porota ve složení Milada Holinková, Nikola Krusberská, Miluše Košinarová, Kamil Trávníček, Mikuláš Peths, Miroslav Indrák a Janula Konstantinidu,“ uvedla Erika Gottwaldová z odboru sociálního a školství.

Porota rozhodla, že prvenství a poukázka v hodnotě 3 000 Kč patří oktávě z Gymnázia Krnov, jejíž tablo je k vidění ve výloze oční optiky Optiscont. Druhé místo honorované poukázkou ve výši 2 000 Kč jury přisoudila třídě 4. A z Gymnázia Krnov, která má tablo umístěné ve výloze prodejny Alpine Sport Krnov. Tisícikorunová poukázka, jíž je dotováno třetí místo, náleží třídě 4. A ze SPgŠ a SZŠ Krnov za tablo vystavené ve Fotoateliéru Soňa Halašková.

„Vzhledem k nízkému počtu účastníků se školská komise, která každoročně soutěž pořádá, rozhodla, že udělí odměnu ve výši 1 000 korun také za čtvrté místo, a to třídě 4. D ze SPgŠ a SZŠ Krnov, která má tablo v Alpine Sport Krnov,“ upřesnila Erika Gottwaldová a dodala, že poukázky předají třídám členové školské komise při zahájení ústních maturit.

Zdroj: MěÚ Krnov

Zdroj: MěÚ Krnov

Zdroj: MěÚ Krnov